Če prejemajo pokojnino, ki jim jo izplačuje zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v znesku do 510 evrov, bodo prejeli 300 evrov dodatka. Tisti s pokojnino od 510 do 612 evrov bodo dobili 230 evrov. Upokojencem, katerih pokojnina znaša od 612 do 714 evrov, pa pripada 130 evrov dodatka.

Izplačani dodatek se ne bo upošteval pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku. Poleg tega ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Foto: Pixabay
Izplačani dodatek se ne bo upošteval pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku. Poleg tega ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Foto: Pixabay

Poleg upokojencev so v enakih zneskih do njega upravičeni brezposelni prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo decembra ni preseglo 714 evrov.

Dodatek bodo prejeli tudi tisti, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako bo nakazan upokojenim na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Upokojencev je bilo po zadnjih podatkih zavoda novembra skupno skoraj 386.000, od katerih jih je imelo pokojnino do 700 evrov nekaj manj kot 199.000.

V znesek pokojnine za obračun dodatka so upoštevali še del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako so upoštevali znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za januar lani, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod pridobil že za izplačilo letnega dodatka v lanskem letu.

Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, pa do solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Konec meseca dodatek študentom in velikim družinam

Konec meseca bodo dodatek prejeli še študenti, družine z več otroki in drugi upravičenci. Tako se izpolnjujejo določbe sedmega protikriznega zakona, ki ga je državni zbor potrdil pred novim letom.

Vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom

Vlogo za solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za študente bo preko portala eUprava mogoče oddati od četrtka, 14. januarja, pa do konca januarja, pozneje pa ne več.

Vloga za solidarnostni dodatek za otroke

Prav tako so na portalu eUprava dostopne vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka za otroke. Velja za starše samo tistih otrok, ki ne prejemajo otroškega dodatka. Za vse upravičence do otroškega dodatka bo to ministrstvo storilo po uradni dolžnosti, preostali pa morajo prek portala eUprava vložiti vlogo.

Do solidarnostnega dodatka za otroke je v skladu s sedmim protikoronskim zakonom, ki je v veljavi od 31. decembra, upravičen eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Izplačan bo višini 50 evrov na otroka.