Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič
Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič

Na predlog pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga je na svoji spletni strani objavila agencija 15. aprila, je v enomesečnem roku prispelo zelo veliko pripomb. Svoje pripombe je podal tudi Visokošolski sindikat Slovenije (VSS), saj ugotavlja, da je ta na več mestih nedodelan in neprimeren, predvsem glede formule za izračun povečanja obsega financiranja. Očitajo mu tudi, da ne sledi zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in da meri na ohranjanju statusa quo.

Sorodna novica Je drobljenje že tako skromnih sredstev res perspektivno za slovensko znanost?

Na agenciji so pred kratkim za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da so pri pripravi izhodišč pravilnika na delovni skupini, v kateri sta sodelovala tudi po dva predstavnika rektorske konference, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) in znanstvenega sveta ARRS-ja, dogovorili, da zaradi časovne stiske najprej v celoti uredijo vsebine, ki so nujne za začetek izvajanja stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po novem zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Kot je STA neuradno izvedel, pa so se na ponedeljkovi seji upravnega odbora odločili, da gre predlog pravilnika v medresorsko usklajevanje zaradi razpisa o mladih raziskovalcih, ki so ga s konca maja prestavili na konec junija. Nekatere pripombe je upravni odbor upošteval, a še vedno nejasna ostaja formula za izračun povečanja obsega financiranja.

Po medresorskem usklajevanju bo predlog pravilnika znova obravnaval oziroma sprejemal upravni odbor.

Upravni odbor je na seji sprejel tudi merila za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobja njihovega zajema za vodjo raziskovalnega projekta in programa.

Sviz: Zavod Rudolfovo ne izpolnjuje pogojev za financiranje

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na direktorja ARRS-ja Mitjo Lainščaka naslovil poziv, naj zaradi številnih nejasnosti in dvomov o zakonitosti z zavodom Rudolfovo ne podpiše pogodbe o stabilnem financiranju.

Obenem v Svizu prosijo za takojšnji dostop do obrazložitve sklepa o ustanovitvi zavoda.

Po preučitvi razpoložljivih informacij in dokumentacije tako pravne službe Sviz kot po pravnem mnenju odvetniške družbe "lahko zgolj sklepamo, da sta ustanovitev novega inštituta ter morebitni odliv deleža finančnih sredstev v novi zavod Rudolfovo sporna ter slabo utemeljena," so v Svizu zapisali v pozivu.

Zavod Rudolfovo bo vodil Borut Rončević. Foto: BoBo
Zavod Rudolfovo bo vodil Borut Rončević. Foto: BoBo

Kot so poudarili, zavod Rudolfovo ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, kot jih določa 80. člen novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. V njem je med drugim navedeno, da mora v okviru doseganja zmogljivosti raziskovalna organizacija imeti skupaj najmanj 30 FTE-zaposlitev raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih končanih koledarskih letih in v tem obdobju mora imeti dodeljena sredstva najmanj v vrednosti 500.000 evrov iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. FTE-zaposlitev po zakonu pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti za polni delovni čas, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela.

Sorodna novica "Šesti največji javni raziskovalni zavod je vlada ustanovila brez razpisov in evalvacij"

Obenem zavod ne spada pod izjemo, po kateri bi se lahko izpolnjevanje pogojev po 80. členu preverilo šele ob izteku pogodbenega obdobja, so dodali.

Vlada je sklep o ustanovitvi zavoda Rudolfovo v Novem mestu sprejela 24. marca. Po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo novi zavod s tehnološkim znanjem ustvarjal ekosistem novih inovativnih malih in srednjih podjetij, ki bodo jugovzhodni Sloveniji dali stabilnost, kakovostna delovna mesta in gospodarsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.

Nasprotovanje rektorske konference in KOsRIS-a

Ustanovitvi novega zavoda so med drugim nasprotovali predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) in Gibanje Svoboda, kritiko do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov so na začetku aprila izrazili tudi na shodu za znanost.

Branimir Štrukelj, vodja Sviz-a. Foto: BoBo
Branimir Štrukelj, vodja Sviz-a. Foto: BoBo

Tudi Visokošolski sindikat Slovenije je upravni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) pozval, naj prepreči financiranje zavoda Rudolfovo. Nastajajočo vlado je pozval k ureditvi razmer na ARRS-ju, ki je že skoraj leto in pol brez informacijskega sistema. Tako so podatki o tem, komu, koliko in za katere namene je dodelila proračunski denar, nedostopni javnosti.

Na Svizu pa so mnenja, da direktor ARRS-ja Mitja Lainščak z distanco opazuje upravičeno skrb slovenskih raziskovalcev, odgovora oziroma korenite preverbe legitimnosti in morebitnih finančnih posledic novega zavoda Rudolfovo pa ne poda.