Na novinarski konferenci so sodelovali Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani in predsednik Rektorske konference, Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in direktor Kemijskega inštituta, Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici, in Marina Lukšič Hacin, članica organizacijskega odbora Shoda za znanost ter raziskovalka na ZRC-ju SAZU-ja. Foto: MMC RTV SLO
Na novinarski konferenci so sodelovali Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani in predsednik Rektorske konference, Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in direktor Kemijskega inštituta, Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici, in Marina Lukšič Hacin, članica organizacijskega odbora Shoda za znanost ter raziskovalka na ZRC-ju SAZU-ja. Foto: MMC RTV SLO

"V zadnjih tednih smo priča ustanavljanju različnih novih javnih zavodov brez pravih strokovnih utemeljitev," je na novinarski konferenci Univerze v Ljubljani in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije opozoril Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Vlada je prejšnji teden namreč sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Za ustanovitev in začetek dela bo MIZŠ prek ARRS-ja zavodu Rudolfovo zagotovil 5,2 milijona evrov za leti 2022 in 2023.

Kot je poudaril Majdič, za ustanavljanje novih zavodov ni bilo opravljenih nikakršnih neodvisnih analiz in ocen prihodnjega dela, k čemur so sicer obvezani vsi obstoječi javni zavodi. "Vladno gradivo za ustanovitev javnega zavoda Rudolfovo je tako med drugim pripravil zdaj že imenovani v. d. direktorja zavoda, kar po našem mnenju predstavlja konflikt interesov."

Gre za Boruta Rončeviča, ki bo s 1. aprilom imenovan za vršilca dolžnosti direktorja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. Rončevič je sicer predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija, solastnik Agencije Parsifal, dekan Fakultete za uporabne družbene študije in dekan Fakultete za medije. Nalogo v. d. direktorja zavoda Rudolfovo pa naj bi opravljal do imenovanja direktorja, vendar največ eno leto. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo Rončevič kot v. d. direktorja pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela zavoda.

Shod za znanost

V sredo, 6. aprila 2022, bo ob 14. uri organiziran Shod za znanost. Kot je pojasnila Marina Lukšič Hacin, članica organizacijskega odbora Shoda za znanost, ne morejo privoliti v podvajanje dejavnosti in v neracionalno razsipavanje težko pridobljenih sredstev.

"Trenutno se znanost še vedno spoprijema s pomanjkljivim financiranjem raziskovalnih skupin, z njihovo slabo opremljenostjo in s preskromnimi investicijami v njihove delovne razmere," ne glede na to, da gre za večkrat mednarodno in nacionalno evalvirane raziskovalne in programske skupine, ki so morale dokazati, da dosegajo ali presegajo merila znanstvene odličnosti, je poudarila Marina Lukšič Hacin, članica organizacijskega odbora Shoda za znanost ter raziskovalka na ZRC-ju SAZU-ja. "Zato je nesprejemljivo, da se na novo pridobljena sredstva iz proračuna RS dodeljujejo novoustanovljenim ustanovam, za katere ne vemo, ali zadoščajo zakonodaji in ali izpolnjujejo kriterije odličnosti, ki jih morajo izpolnjevati že obstoječi javnoraziskovalni zavodi oziroma programske skupine, ki delujejo znotraj javnoraziskovalnih zavodov ali slovenskih javnih univerz," je opozorila Lukšič Hacin.

Rončevič: Ne jemljite nam priložnosti le zato, ker nismo iz Ljubljane.

Rončevič pa je za MMC pojasnil, da je Rudolfovo nov javni raziskovalni zavod, pri katerem bo čas za evalvacijo rezultatov nastopil po šestih letih dela. "Nečesa, kar še ne obstaja, ni mogoče evalvirati. Tudi pri že obstoječih javnih zavodih evalvacija raziskovalnega dela poteka po šestih letih. V Ljubljani je ob ustanovitvi novega zavoda nastal cel vihar. Ne jemljite nam priložnosti le zato, ker nismo iz Ljubljane. V naši regiji ustanovitev zavoda vidimo kot pomemben razvojni korak, ki ima zelo široko in javno izraženo podporo med ključnimi deležniki."

Tako Majdič kot Lukšič Hacin sta poudarila, da univerze in inštituti ne nasprotujejo regionalizaciji raziskovalnih zavodov, temveč regionalizacijo podpirajo. "Vendar pa se sprašujemo, ali je način, ki ga je v zadnjih tednih in dneh pokazala slovenska vlada, res tisto, kar bo spodbudilo razvoj naše dvomilijonske države. Sprašujemo se, ali je drobljenje že tako majhnih sredstev za znanost in visoko šolstvo res tisto, kar bo Slovenijo popeljalo med najbolj razvite države?"

Tudi Majdič je ob tem opozoril, da imajo obstoječi javni zavodi že zdaj težave zaradi pomanjkanja sredstev. Nastanjeni so v dotrajanih prostorih, zmanjkuje jim investicij za opremo, največje težave pa povzročajo nestimulativne plače za mlade. "Na številnih področjih imamo že danes težave s pridobivanjem mladih raziskovalcev, ki bi morali biti nosilci razvoja v Sloveniji. Plače so neprimerno višje v gospodarstvu, zato predvsem na inženirskih področjih težko pridobivamo kandidate za mlade raziskovalce."

Rončevič ob tem dodaja, da se jim ni potrebno opravičevati, ker je vlada prepoznala razvojni potencial tega zavoda. "Sicer pa, v Novem mestu smo znali postaviti tri od desetih največjih slovenskih izvoznikov. Zagotovo bomo znali narediti tudi vrhunski inštitut po zgledu nemškega inštituta Fraunhofer. To je naša ambicija, narediti inštitut, ki bo pomemben v Sloveniji in še veliko širše," je zapisal.

Majdič je ob tem tudi spomnil, da sta bila nedavno sprejeta Raziskovalna inovacijska strategija Slovenije in Nacionalni program visokega šolstva, ki naj bi opredeljevala razvoj znanosti in visokega šolstva v prihodnjem desetletju. V nobenem od teh dokumentov ustanavljanje novih univerz in raziskovalnih inštitutov ni bilo predvideno. V Strategiji je po Majdičevih besedah celo navedeno nasprotno – da je v Sloveniji potrebna konsolidacija raziskovalnega prostora.

Slovenija med vsemi državami EU-ja najmanj vlaga v znanost in razvoj

Po mnenju Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, MIZŠ in vlada z drobljenjem raziskovalnega prostora v Sloveniji ne bosta izboljšala njegove kakovosti. "Slovenija je po številu prebivalcev peta najmanjša država v EU-ju, a imamo srečo, da smo enakopravni člani raziskovalnega prostora EU-ja s 450 milijoni prebivalcev." Slovenija med vsemi državami EU-ja najmanj vlaga v znanost in razvoj in kot majhna država moramo z omejenimi javnimi sredstvi ravnati racionalno, je prepričan Majdič. "Pri tem se sprašujemo, ali pri delitvi že tako majhnih sredstev v Sloveniji ravnamo racionalno."

Kot je še dodala Lukšič Hacin, vsi dosedanji podporniki Shoda za znanost načeloma ne nasprotujejo ustanovitvi novih raziskovalnih zavodov, ne morejo se pa strinjati s tem, "da ti nastajajo zgolj in le kot posledica političnih odločitev, brez predhodne širše strokovne presoje in tega, da nove ustanove podvržemo istim kriterijem presoje za odličnost."

Rončeviču, ki bo mandat v. d. direktorja zavoda Rudolfovo nastopil v petek, pa je dejal, da se mu zdi neobičajno, da skupina javnih zavodov protestira proti ustanovitvi drugega javnega zavoda. "A v Rudolfovem se ne želimo ukvarjati z drugimi zavodi, bomo pa z njimi z veseljem sodelovali, kjer bo to obojestransko koristno. Sicer pa bomo usmerjeni v kakovostno raziskovanje in naše naročnike," je še sklenil v odzivu na novinarsko konferenco Univerze v Ljubljani in KOsRIS-a.