Foto: BoBo
Foto: BoBo

Piratska stranka je prejšnji teden na upravno sodišče vložila tožbo zoper ministrstvo za javno upravo in Državno volilno komisijo (DVK) zaradi varstva pravice do kandidiranja. S predlogom za začasno odredbo želijo doseči, da bi upravne enote zagotovile posebna okenca za overjanje obrazcev podpore za kandidate na evropskih volitvah.

Predsednik Piratske stranke Slovenije Boštjan Tavčar je po naroku na sodišču, da bi ministrstvo za javno upravo moralo zagotoviti nemoteno zbiranje podpisov. "Opažamo, da se iz leta v leto zadeve na tem področju slabšajo, kar pomeni, da je vse več zapletov pri zbiranju podpore za volitve," je dejal Tavčar.

Poudaril je, da tožba ni uperjena zoper stavkajoče na upravnih enotah, katerih pravica je stavka. Opozoril je še, da bi bilo nujno omogočiti elektronsko oddajo podpisov za kandidate na volitvah, s čimer bi razbremenili tudi zaposlene upravnih enot.

Matija Urankar iz Odvetniške pisarne Senica, ki zastopa Piratsko stranko, je dejal, da daje zakon o državni upravi ministrstvu za javno upravo nedvomno pooblastilo, da izda obvezno navodilo upravnim enotam glede sprejemanja predpisov v zvezi s podporo zunajparlamentarnim strankam za kandidaturo na prihajajočih evropskih volitvah.

Ministrstvo za javno upravo temu nasprotuje

Kot je na naroku pojasnil vodja službe za pravne zadeve na ministrstvu Aleksander Vojičić, je treba določbe, ki jih navaja tožeča stranka "ustrezno umestiti v delovanje upravnih enot". Ministrstvo ima določene pristojnosti, toda upravna enota je samostojni upravni organ, njegovo delo pa usmerja načelnik, čigar naloga je organizacija dela glede na razpoložljivost kadrov in naloge, ki jih izvaja enota. "Ministrstvo za javno upravo ne more izdati obveznega navodila za tisto, za kar nima pravne podlage," je poudaril Vojičić.

DVK je zastopal direktor službe komisije Igor Zorčič, ki se o zadevi na naroku ni dodatno opredeljeval. Kot so na DVK-ju za STA pojasnili prejšnji teden, komisija nima nobenega vpliva oziroma pristojnosti, da bi lahko kakor koli posegala v delo upravnih enot. "Postopkov, ki tečejo na sodišču, pa ne moremo komentirati ali se do njih opredeljevati, dokler niso zaključeni," so zapisali.

Pojasnili so še, da so februarja sprejeli pravilnik o obrazcih podpore listi kandidatov za evropske volitve. Skladno s tem so bili določeni obrazci podpore, ki jih volivci lahko od začetka volilnih opravil, torej od 11. marca, potrdijo pri pristojnem organu in oddajo predlagatelju liste kandidatov.

Na današnjem naroku upravno sodišče tako še ni odločalo o sami tožbi, obravnavalo je za zdaj predlog za začasno odredbo, o katerem bo odločilo predvidoma ta teden.