Upravno sodišče je ugotovilo diskriminacijo na področju registracije istospolne skupnosti. Foto: EPA
Upravno sodišče je ugotovilo diskriminacijo na področju registracije istospolne skupnosti. Foto: EPA

Zahtevo je sodišče vložilo v postopku s tožbo, v kateri sta stranki uveljavili kršitev njune ustavne pravice do enakosti pred zakonom. Upravno sodišče je namreč ocenilo, da je 6. člen zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju s prvim odstavkom 14. člena ustave, saj istospolne partnerje postavlja v drugačen položaj, kot ga imajo raznospolni partnerji.

Raznospolni partnerji lahko namreč po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sklenejo zakonsko zvezo zunaj uradnih prostorov, istospolnim partnerjem pa zakon, ki ureja postopek registracije, te možnosti ne daje.

Kaj pa družinski zakonik?
Sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti vložilo konec oktobra, o tem pa je poročal časnik Dnevnik, ki je ob tem opozoril tudi na zagotovila ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak, ki niso bila izpolnjena. Ministrica je namreč maja letos aktivistom za človekove pravice na področju istospolnih skupnosti zagotovila, da se bo ministrstvo odprave diskriminacije in izenačitve pravic otrok ne glede na tip družine lotilo še letos.

Kot so pojasnili na ministrstvu, priprave za ureditev tega področja potekajo, družinski zakonik pa je v programu dela za prihodnje leto.