Ni še znano, kdo bo v državnem svetu predstavnik kulture in športa. Foto: MMC RTV SLO
Ni še znano, kdo bo v državnem svetu predstavnik kulture in športa. Foto: MMC RTV SLO

Državna volilna komisija je 28. novembra sprejela poročilo o delnem izidu volitev v DS. Na volilnih zborih so odločili o 39 od skupno 40 državnih svetnikih v novem petletnem mandatu. Ni pa še znano, kdo bo v DS-ju predstavnik kulture in športa.

Volilni zbor predstavnika kulture in športa je bil namreč preklican zaradi pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije. To je na vrhovno sodišče vložilo pritožbo na odločbo DVK-ja v delu, ki se nanaša na število elektorjev športnih organizacij. Vrhovno sodišče je pritožbi delno ugodilo, ne pa v celoti, društvo oblikovalcev pa je del sodbe izpodbijalo pred ustavnim sodiščem.

Ustavno sodišče se ni strinjalo z vrhovnim
Ustavno sodišče je presodilo, da bi z izvedbo volitev lahko nastale škodljive posledice, ki jih pozneje ne bi bilo mogoče odpraviti, zato je volitve predstavnika za področje kulture in športa sprva zadržalo. Po današnji odločitvi pa je omenjeno sodbo vrhovnega sodišča še razveljavilo.

Na ustavnem sodišču so ugotovili, da stališče vrhovnega sodišča, ki v celoti prelaga trditveno in dokazno breme o zatrjevanih nepravilnostih pri določitvi števila elektorjev drugih poklicnih organizacij na pritožnico, tej krši pravico do učinkovitega pravnega sredstva. S tem je kršena tudi aktivna volilna pravica pritožničinih članov.

Do odločitve DVK-ja zadržane volitve
Ustavno sodišče je odpravilo tudi izpodbijane odločbe DVK-ja, ki določajo število elektorjev športnih organizacij, in ji zadevo vrnilo v novo odločanje. Ugotovilo je namreč, da v postopku ni bilo izrecno izkazano število članov, ki se poklicno ukvarjajo s športno dejavnostjo.

Do odločitve DVK-ja je ustavno sodišče zadržalo izvedbo volitev predstavnika za področje kulture in športa v DS. DVK bo nato določil tudi nov datum izvedbe teh volitev.