Svet RTV Slovenija je na današnji izredni seji razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Foto: BoBo
Svet RTV Slovenija je na današnji izredni seji razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Foto: BoBo

Martić bo mandat nastopil, potem ko bo lahko začela delovati štiričlanska uprava, kar bo, ko bodo znani vsi štirje člani. Do zdaj so bili imenovani trije člani uprave, medtem ko bo delavski direktor znan šele sredi avgusta. Zaposleni ga bodo izbirali 16. avgusta v drugem krogu, v katerega sta se uvrstila športni novinar Franci Pavšer in predsednik sveta delavcev Robert Pajek.

Svet zavoda je že 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmougheve razrešitve. A ker mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru ni uspelo vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija.

Očitali so mu nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju so mu oporekali, da nekatere njegove odločitve ne spadajo med tekoče posle. Kot takšne vidijo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za naloge odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Grah Whatmough: Razrešitev nezakonita

Grah Whatmough meni, da so člani sveta storili kaznivo dejanje. Pogodba o zaposlitvi mu je namreč nezakonito prenehala. "Sodni mlini meljejo počasi, a verjamem, da bo na koncu zmagala vladavina prava," je tvitnil.

Razlogi za razrešitev so po njegovih besedah očitno izmišljeni, svet pa sploh nima pristojnosti razreševanja v. d. generalnega direktorja, je navedel. Po samem zakonu bi namreč moral delo opravljati do imenovanja nove uprave, je dodal.

Zavodu želi vse dobro. "V skoraj dveh letih in pol smo z ekipo naredili več kot marsikdo pred nami v celem mandatu. Zato predvsem hvala ekipi in vsem RTV-jevcem," je še navedel Grah Whatmough, ki sicer svetu ni odgovoril na razloge za razrešitev.

Martić: Ne bom presegal tistega, kar je nujno

Novi v. d. generalnega direktorja Martić pa je glede na poročanje Radia Slovenija poudaril, da je bilo do zdaj že toliko prekoračitev omejitev, ki jih prinaša vedejevstvo, da sam pri svojem delu niti približno ne želi in nima namena presegati tistega, kar je najnujnejše.

Svet RTV Slovenija razrešil Graha Whatmougha

Člani sveta zadovoljni z odhodom Graha Whatmougha

Razprava članov sveta je bila kratka. Igor Prassel, ki je v svetu na predlog Nacionalnega sveta za kulturo, je obžaloval, da postopka razrešitve niso začeli že prej. Po besedah Ilinke Todorovski, ki je v svetu na predlog sveta delavcev, pa je Grah Whatmough tudi po 30. juniju nadaljeval poseganje v delovanje in poslovanje javnega medijskega servisa. "Po 30. juniju se je zgodilo še več primerov, ki bi bili lahko dodaten razlog za njegovo razrešitev," je poudarila. "Glede na to je skrajni čas, da končamo to zgodbo," je sklenila. Predsednik sveta Goran Forbici pa je dejal, da se bo zdaj lažje vrnil na dopust in se bo manj bal neprijetnih sporočil iz tajništva zavoda.

Imenovan finančni odbor

Člani sveta so imenovali tudi petčlanski finančni odbor, ki jim bo dajal nasvete v finančnih zadevah. Zavod namreč v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija, ki je bila potrjena na novembrskem referendumu, nima več nadzornega sveta. Finančni odbor bo svetu dajal predhodno mnenje k osnutkom statuta, finančnega načrta in letnega poročila zavoda ter k predlogu uporabe morebitnega presežka zavodovih prihodkov nad odhodki.

V njem so Slavica Pečovnik, ki jo je predlagalo ministrstvo za kulturo, Ivana Nedižavec Korada, ki jo je predlagalo ministrstvo za finance, Saša Knez Umek po izboru sveta delavcev, Polona Pergar Guzaj po izboru Združenja nadzornikov Slovenije in Andreja Mušič po izboru Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Mandat odbora traja štiri leta.

5. izredna seja Sveta RTV Slovenija