Člani Vzajemne se lahko skupščine udeležijo prek svojih pooblaščencev. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek
Člani Vzajemne se lahko skupščine udeležijo prek svojih pooblaščencev. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna bo v sredo socialnim upravičencem začela vračati preveč plačane premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj je 20.000 upravičencev zaradi počasnih izdaj odločb centrov za socialno delo premije plačevalo po nepotrebnem.

Agencija za zavarovalni nadzor namreč zdajšnjima članoma uprave Dušanu Kidriču in Ireni Kos ni podaljšala mandata, bo pa morala odločiti še, kdo bo sestavljal upravo od konca mandata zdajšnje, do skupščine, vse nadaljnje odločitve glede uprave pa bo sprejemal nov nadzorni svet.

AZN za člana nadzornega sveta predlaga tudi nekdanjega ministra za zdravje
Agencija je za nove člane nadzornega sveta za obdobje do sprejetja novega zakona o zavarovalništvu, po katerem bodo člani nadzornega sveta imenovani po novem načinu, predlagala Jelko Mlakar, Boruta Miklavčiča, Tomaža Banovca in Božidarja Voljča. Imenovani so lahko največ za štiri leta, agencija pa se o predlogu ni posvetovala z interesnimi skupinamu, saj bi to po besedah direktorja Mihaela Permana pomenilo neenakopravno obravnavo članov. Hkrati so želeli zagotoviti, da bodo kandidati strokovnjaki, ki dobro poznajo področje financiranja zdravstva.

Člani Vzajemne se lahko skupščine udeležijo prek svojih pooblaščencev, vsi, ki bodo zbrali deset ali več pooblastil, pa morajo do 5. julija to prijaviti Vzajemni ter zavarovalnici do 19. julija predložiti pooblastila. Vzajemna bo nato vsakega pooblastitelja seznanila s tem, kdo je njegov pooblaščenec. Vse prijave na skupščino morajo priti do 22. julija.

Za morebitno trženje življenjskih zavarovanj morata dati soglasje nadzorni svet in skupščina
V Agenciji za zavarovalni nadzor so sicer zapisali še, da je izredna uprava v devetih mesecih vzpostavila racionalno in skrbno poslovanje ter sprožila revizije ravnanj prejšnjih uprav. Vzajemna je po njihovih trditvah zmanjšala število svetovalcev uprave in uspela na novo skleniti skleniti številne pogodbe po ugodnejših pogojih.

Perman je še pojasnil, da Vzajemna nima dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za trženje življenjskih zavarovanj. Eno vlogo je namreč agencija zaradi neprimernih rešitev zavrnila, na drugo pa je dala kritične pripombe. Poleg tega pa je višje sodišče pred kratkim presodilo, da so skupščinski sklepi glede izvajanja življenjskih zavarovanj, ki so bili sprejeti pod prejšnjimi upravami, nični, saj uvedba tržnih zavarovanj ni mogoča brez soglasja nadzornega sveta in skupščine.

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna bo v sredo socialnim upravičencem začela vračati preveč plačane premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj je 20.000 upravičencev zaradi počasnih izdaj odločb centrov za socialno delo premije plačevalo po nepotrebnem.