Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Slovenci v poletnih množično dopustujejo v tujini, zato je sredi junija ministrstvo za notranje zadeve državljane pozvalo, naj ob načrtovanju potovanj in poletnih dopustov pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje.

Čeprav je najpopularnejša destinacija slovenskih turistov Hrvaška od letošnjega leta del schengenskega sistema in je posledično prehajanje meje s sosednjo državo prosto, morajo turisti še vedno imeti potovalne dokumente oz. vsaj osebne izkaznice za izkazovanje identitete.

Glede na tabelo, ki jo je objavil MNZ, je oz. bo v poletnih mesecih potekla veljavnost več kot 50 tisoč potnim listom in osebnim izkaznicam (junija in avgusta več 32 tisoč osebnih izkaznicam).

Izdaja večjega števila novih osebnih izkaznic in potnih listov dodatno obremeni delo upravnih enot. Na drugi strani pa je njihova izdelava precej hitra, saj jih proizvajalec Cetis pošilja že v nekaj dneh po izdaji vloge.

"Glede na pogodbene roke mora izdelovalec potni list in osebno izkaznico izdelati in odpremiti na pošto v petih delovnih dneh od vložitve vloge. Čakalna doba je lahko tudi daljša, če je dnevno število vlog večje, kar je običajno pred dopusti in prazniki. Ne glede na navedeno, v letošnjem letu pogodbeni rok za izdelavo še ni bil podaljšan," so pojasnili za MMC na MNZ-ju.

Pred dobrim tednom dni, 28. junija, je bilo treba, kot navajajo na MNZ-ju, na izdelavo potega lista čakati dva delovna dneva od vložitve vloge, na osebno izkaznico pa štiri delovne dni od vložitve vloge. Ob tem je dodatno treba upoštevati čas, ki je potreben za dostavo narejenega dokumenta po pošti na naslov imetnika oziroma do upravne enote.

Potni list ima le slaba tretjina prebivalcev

MNZ je sredi junija tudi navedel podatek, da ima trenutno veljavno osebno izkaznico 1.837.086 državljanov, veljaven potni list pa 667.507 državljanov. Torej veljavni potni list ima le še slaba tretjina prebivalcev Slovenije.

Kot enega vzrokov na MNZ-ju navajajo to, da v Sloveniji potni list ni obvezen dokument.

"Državljan se lahko samo odloči, ali bo dokument pridobil ali ne. Kot zanimivost pa lahko navedemo, da je število imetnikov veljavnega potnega lista v posameznih letih močno upadlo. Januarja 2012 je npr. imelo veljavni potni list kar 1.040.842 državljanov. Upad števila veljavnih potnih listov je povezan tudi z možnostjo potovanja z osebno izkaznico v večje število tujih držav," ugotavljajo na MNZ-u.

Kam sicer lahko državljani Slovenije potujejo le z osebno izkaznico?

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh 27 državah Evropske unije, v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški) ter v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Moldaviji, Monaku, San Marinu in na Azorih, na Martiniku ter Gibraltarju. Vendar pri zadnjem, da bi se izognili zapletom, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svetuje potovanje s potnim listom.

Od izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije je za vstop v Veliko Britanijo in Severno Irsko namreč potreben potni list.

Krajo ali izgubo je treba hitro prijaviti

V primeru kraje ali izgube potnega lista ali osebne izkaznice je to treba naznaniti najpozneje v osmih dneh oziroma v osmih dneh po prihodu v Slovenijo na kateri koli upravni enoti.

Priporočilo MNZ-ja glede oddaje vlog

"Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnevom potovanja. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za tako imenovano prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov, kar pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso."

"Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov," opozarjajo na MNZ-ju.

"Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji. Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. To pride v poštev, kadar državljan ostane brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav," še glede morebitnih zapletov s krajo ali izgubo pojasnjuje na notranjem ministrstvu.