Bodo policisti v času epidemije stavkali? Foto: BoBo
Bodo policisti v času epidemije stavkali? Foto: BoBo

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je zato sprejel sklep, da začne pripravljati stavkovne zahteve in gradivo ter druge akte za izvajanje stavke zaposlenih v policiji, na notranjem ministrstvu in Inšpekoratu RS za notranje zadeve. Dokončna napoved stavke bo sledila po potrditvi gradiva pri organih sindikata.

Svet PSS-ja se je za napoved stavke odločil zaradi neodzivnosti vlade in okoliščin, ki kažejo na to, da delodajalec oziroma vlada ignorira utemeljena opozorila sindikata o neodvisni strokovni analizi ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki jo je naročila prek ministrstva za javno upravo. V sindikatu so v vmesnem mnenju, ki so ga poslali vsem vpletenim (vladi in obema ministrstvoma), izpostavili strokovne pomanjkljivosti izvajanja omenjene analize.

V PSS-ju poudarjajo, da policijskima sindikatoma, ki sta podpisnika sporazuma, ni bilo omogočeno, da bi enakovredno sodelovala z izdelovalcem analize na način, kot je "sodelovala" vlada oziroma njena ministrstva. "Ker je bila analiza poslana sindikatoma šele 5. 10. 2020, torej šele po tem, ko si je vlada enostransko in oblastveno sama prilastila pravico, da oceni skladnost analize z določbami sporazuma, ne da bi drugim podpisnikom omogočili njihovo upravičenje, se PSP ni mogel seznaniti z vsebino analize, niti je preučiti, da bi lahko ocenil, ali so bile pri njeni izdelavi upoštevane vse pravice PSS-ja in izpolnjene vse obveznosti vlade, ki izhajajo iz sporazuma," navajajo v sindikatu.

Namen izvajanja analize je bil, "da je iz rezultata analize nesporno razvidno, ali obstaja pri vrednotenju opredeljenih delovnih mest razlikovanje med njimi", so v vmesnem poročilu med drugim poudarili v PSS-ju. Dodali so, da "uporabljena metodologija (ob neprimerni uporabi) ne sledi cilju analize, saj izvajalec ni ugotovil bistvenih razlik med delovnimi mesti". Čeprav je izvajalec do teh sklepov prišel tudi sam, "kljub temu ni ustrezno dopolnil izvajanje uporabljene metodologije ali odpravil vsaj ključne napake ali metodologijo zamenjal z ustreznejšo (že preizkušeno v praksi)".

Kot so še navedli, je izvajalec analize pomanjkljivosti poskusil opravičiti z navedbo, "da je primerjanje med podobnimi poklicnimi skupinami uporaben pristop, ki pa mora biti usmerjen v iskanje podobnosti, saj lahko le na osnovi enakovredne opredelitve potem opredelimo smiselno in argumentirano razlikovanje". Na drugi strani pa v PSS-ju menijo, da "poudarjanje razlik, predvsem v smeri nesorazmerja pomembnosti posameznih kriterijev, gotovo ni način objektivizacije ocenjevanja delovnih mest".