Zahteva za ustavno presojo vsebuje 10 točk, ki po mnenju urada varuhinje kažejo na kršenje ustave. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Zahteva za ustavno presojo vsebuje 10 točk, ki po mnenju urada varuhinje kažejo na kršenje ustave. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Tudi varuhinja zahteva ustavno presojo

Varuhinja, ki pričakuje, da bo zahteva obravnavana prednostno, ustavnemu sodišču predlaga zadržanje izvrševanja omenjenega dela zakona. Gre za člen, ki omejuje pravico do letnega dodatka za upokojence in znižuje pokojnine več kot 26 tisoč upokojencem.

Že ob napovedi vložitve presoje ustavnosti je varuhinja Zdenka Čebašek Travnik povedala, da je zaradi zakona za uravnoteženje javnih financ prejela številne pobude, zato je organizacije tistih, ki jih je varčevalni zakon prizadel, pozvala, naj ji pomagajo s svojimi stališči in argumentacijami.

Zveza društev upokojencev Slovenije je tako v sodelovanju z uradom varuhinje pripravila, po besedah podpredsednika zveze upokojencev Mirka Miklavčiča, kakovostnega gradiva, v katerem so izpostavili več kot 10 točk, ki kažejo, da gre za kršenje ustave.

Sindikatom z zahtevo po ustavni presoji ni uspelo
Ustavno sodišče je sicer že zavrnilo podobne pobude sindikata upokojencev, saj ta ni reprezentativni sindikat, in drugih sindikatov, ker da lahko ti postopek pred ustavnim sodiščem začnejo le, če gre za poseg v pravice delavcev.
Neuspešna tudi opozicija
Zakon za uravnoteženje javnih financ so skušali omiliti tudi opozicijski poslanci Pozitivne Slovenije in Socialnih demokratov, a državni zbor njihove novele zakona v sredo ni sprejel. Koalicija je sicer priznala, da zakon v delu, ki govori o rezu v pokojnine, potrebuje nekaj popravkov, a te naj do jeseni sprejme vlada.

Tudi varuhinja zahteva ustavno presojo