Glede kadrovske problematike so pri varuhu izrazili zadovoljstvo nad sklepom o zaposlitvi 30 novih pravosodnih policistov. Foto: Reuters
Glede kadrovske problematike so pri varuhu izrazili zadovoljstvo nad sklepom o zaposlitvi 30 novih pravosodnih policistov. Foto: Reuters
false
Vlasta Nussdorfer je spregovorila o problematiki zaprtih oseb. Foto: BoBo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnikoma Ivanom Šelihom in Kornelijo Marzel ter svojimi svetovalci na delovni obisk sprejela direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja s sodelavci.

Kot so pri varuhu navedli v sporočilu za javnost, so varuhinja in njena namestnika izrazili zadovoljstvo glede sodelovanja z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij ter njihovo odzivnostjo pri obravnavi konkretnih pobud ali širših vprašanj. Podržaj je varuhinji tudi predal novejšo publikacijo dokumentov Sveta Evrope Boj proti slabemu ravnanju v zaporu.

Kadrovska problematika
Na srečanju so spregovorili tudi o kadrovski problematiki osebja, zlasti vprašanjih števila zaposlenih, opravljanja in plačila nadur pravosodnih policistov ter zagotavljanja pogojev za njihov nujni počitek in o materialnih pogojih dela. Kot so zapisali, je Podržaj poudaril, da se je število zaposlenih v preteklem obdobju zaradi varčevalnih ukrepov in novih obveznosti zmanjšalo do te mere, da je bilo delo večkrat zelo oteženo.

Pri varuhu pa so izrazili zadovoljstvo nad odločitvijo vlade o zaposlitvi 30 novih pravosodnih policistov, ki bo omogočila boljše kadrovske pogoje. Hkrati so opozorili, da bo treba dolgoročno vendarle razmišljati o še večjem številu pravosodnih policistov in zlasti povečanju števila strokovnih delavcev, ki neposredno delajo z obsojenimi osebami.

Prav tako so pri varuhu opozorili, da kadrovske težave ne bi smele vplivati na možnosti pravočasnega udeleževanja zaprtih oseb na sodnih obravnavah ali možnosti obiska zdravnika ali specialista zunaj zaporske ustanove, so zapisali v sporočilu.

Priprave na gradnjo novega zapora
Pri varuhu so sicer zadovoljni z dobrim potekom priprav za gradnjo novega ljubljanskega zapora, ki naj bi ga začeli graditi leta 2018 in naj bi bil končan leta 2021. "S tem bodo namreč odpravljeni številni problemi, zaradi katerih je bila Slovenija že prepoznana kot kršiteljica Evropske konvencije o človekovih pravicah, in uresničena nekatera priporočila Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja," so še zapisali.

Varuhinja o problematiki zaprtih oseb
Varuhinja o problematiki zaprtih oseb