Veber sodišču predlaga, naj zahteva vnovičen razpis volitev in enake pogoje za vse kandidate. Foto: BoBo
Veber sodišču predlaga, naj zahteva vnovičen razpis volitev in enake pogoje za vse kandidate. Foto: BoBo
Veber vložil pobudo za razveljavitev razpisa volitev

Nepovezani poslanec Janko Veber, ki se za ponovni vstop v DZ poteguje na listi Združene levice in Sloge, meni, da so volitve zaradi različnih načinov določanja kandidatnih list nepoštene, neenakopravne in nesvobodne, zato od sodišča pričakuje njihovo razveljavitev.

Izpostavil je 43. člen Zakona o volitvah v državni zbor, po katerem politične stranke kandidatne liste določajo s podpisi treh poslancev ali podpisi 50 oziroma 100 volivcev v vsaki volilni enoti. Pri tem gre po njegovem mnenju za neenakopraven pristop, saj je prepričan, da trije poslanci ne bi smeli imeti pravice, da sami določajo, katere stranke in kandidati se bodo udeležili volitev. Stranke, ki v DZ nimajo poslancev, pa za vložitev kandidatnih potrebujejo 800 podpisov volivcev.

Prepričan je, da so tokratne volitve nepoštene, neenakopravne in nesvobodne, na ustavno sodišče pa se je obrnil s pobudo za oceno ustavnosti zakona o volitvah v DZ. Sodišču predlaga, naj razveljavi 43. člen Zakona o volitvah v DZ ter posledično odlok o razpustitvi parlamenta in razpisu predčasnih volitev. Ustavno sodišče naj zahteva ponoven razpis volitev z enakimi pogoji za vse.

Janko Veber je sicer poslanec že dve desetletji, od leta 1996. Na vseh volitvah je nastopal na listi SD-ja.

Veber vložil pobudo za razveljavitev razpisa volitev