Združena desnica naj bi na kandidatno listo vključila premalo žensk. Foto: BoBo
Združena desnica naj bi na kandidatno listo vključila premalo žensk. Foto: BoBo
Janko Veber in Franc Žnidaršič
Združene levice in Sloge ne bo v celjski volilni enoti. Foto: BoBo

V volilni komisiji celjske volilne enote so zavrnili listo Združene levice in Sloge, ker so bili na njej poleg sedmih kandidatk le trije kandidati, kar ne zadosti 35-odstotni spolni kvoti. Pritožbo predstavnikov koalicije pa je vrhovno sodišče že zavrnilo.

Odločitvi novomeške in kranjske volilne komisije glede kandidatnih list Kangler & Primc - Združena desnica, ki naj bi imeli premalo žensk, pa še nista pravnomočni. Kot so pojasnili v Novem mestu, so omenjeno listo zavrnili, ker sta bili na njej ob šestih kandidatih dve ženski. Prav tako sta bili zgolj dve kandidatki na njihovi listi v Kranju.

V Združeni desnici so sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj so njihove kandidatke v teh dveh volilnih enotah kandidirale v po dveh volilnih okrajih. Spolna kvota je sicer določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.

Na prvem programu Televizije Slovenija bo ob 20. uri prvo veliko soočenje predsednikov parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank ter list, ki bodo kandidirale v vseh osmih volilnih enotah. Soočenje bosta vodila Rosvita Pesek in Dejan Ladika.

Pritožba na ustavno sodišče
V Združeni levici in Slogi so zaradi zavrnitve njune skupne liste v celjski volilni enoti pripravili pritožbe na ustavno sodišče. Prepričani so, da so s sedmimi kandidatkami in tremi kandidati, od katerih je eden kandidiral v dveh okrajih, zadostili spolni kvoti. Tudi če ne bi, pa bi morali imeti možnost popravka, meni predsednik Sloge Janko Veber.

"Po našem razumevanju zakona smo imeli v tej volilni enoti sedem kandidatk in štiri kandidate in s tem smo imeli izpolnjeno kvoto, ne glede na to, da je en kandidat kandidiral v dveh volilnih okrajih, kajti zakon govori o kandidatih, ne govori o osebah," je pojasnil Janko Veber. Zakon o volitvah v DZ sicer določa, da na listi "noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi".

Po Vebrovem prepričanju gre tako za različno tolmačenje zakona, tudi če bi želeli slediti tolmačenju volilne komisije, ki mu je sledilo še vrhovno sodišče, pa jim komisija ni omogočila popravka liste. Kot je poudaril, bi morali imeti možnost popravljanja vseh napak do izteka roka za vlaganje kandidatur. "Kdo je lahko odločil, kaj je tako imenovani tehnični popravek, kaj pa je napaka, ki je ni mogoče popraviti?" je vprašal Veber. Volilne komisije so namreč nekatere predstavnike list pozvale k dopolnitvam pomanjkljivosti.

Obenem je Veber opozoril, da je bila spolna kvota v zakon vpeljana, da bi omogočila čim večje število kandidatk in s tem vključevanje žensk v politiko. Trditev volilne komisije, da lista s sedmimi kandidatkami ni v skladu z zakonom, je tako "pravzaprav v nasprotju z zakonom", meni.

Prva pritožba na ustavno sodišče je bila po njegovih navedbah danes že vložena, druge bodo vložili v teh dneh. Kot je pojasnil, so pritožbe pripravili vsi kandidati iz 5. volilne enote s sedežem v Celju, saj so prepričani, da jim je kršena temeljna človekova pravica biti voljen. Pritožbo pa bosta prav tako vložili stranki, ki sta oblikovali listo.

Ustavnemu sodišču med drugim predlagajo, da do odločitve zadrži postopke za izvedbo volitev. Če ustavno sodišče ne bo odločilo v roku, ki ga ima volilna komisija za dokončno določitev list, bo sledila pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice, je še napovedal Veber.

V volilnih enotah Ptuj, Maribor in Ljubljana center že potrdili kandidatne liste
V volilni komisiji kranjske volilne enote so pojasnili, da kandidature še pregledujejo in da bodo druge informacije lahko podali, ko bodo pregled končali. V postojnski volilni komisiji niso želeli razkriti, ali so katero izmed list morda zavrnili, v enoti Ljubljana Bežigrad pa so pojasnili le, da bodo kandidature potrjevali danes popoldne.

Kandidatne liste v mariborski volilni enoti so že potrdili in bodo imeli danes ob 18. uri žrebanje vrstnega reda na glasovnicah. Prav tako nobene liste niso zavrnili v volilni komisiji ptujske volilne enote in komisiji enote Ljubljana Center, kjer bodo pripravili žrebanje v prihodnjih dneh.

V Postojni delno zavrnjena lista SSN-ja
V postojnski volilni komisiji pa so delno zavrnili kandidatno listo Stranke slovenskega naroda (SSN). Kot so pojasnili, eden izmed kandidatov namreč nima pasivne volilne pravice, zato na kandidatni listi ne bo mogel nastopiti. Preostali kandidati na listi pa se bodo še vedno lahko potegovali za poslanske sedeže.

Pretekle zavrnitve kandidatnih list
Pred štirimi leti so v volilnih enotah Postojna, Ljubljana Center, Celje in Novo mesto zaradi pomanjkljivosti pri njihovem vlaganju zavrnili liste Liberalno-gospodarske stranke (LGS), v kranjski enoti pa poleg liste LGS tudi listo Piratske stranke Slovenije. Piratska stranka je sicer nato uspela s pritožbo na vrhovnem sodišču, tako da so njeni kandidati lahko nastopili na volitvah tudi v tej volilni enoti.

Pred volitvami leta 2011 je volilna komisija volilne enote Ljubljana Center zavrnila kandidatno listo Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS), ker je bilo na njej premalo žensk. Ena od njihovih kandidatk za poslanko je namreč izpadla s kandidatne liste, ker so v stranki priložili napačno soglasje. V isti volilni enoti so takrat zavrnili tudi listo stranke Zeleni Slovenije, ker je imela na listi premajhno zastopanost moških kandidatov.

V vseh volilnih enotah so bile pred štirimi leti zavrnjene kandidatne liste stranke Stara pravda - Stranka prava, in sicer zaradi postopka, s katerim je stranka določila kandidate. Lista stranke Humana Slovenija je bila zavrnjena v dveh volilnih enotah, ker podpisi podpore niso bili veljavni. Stranki slovenskega naroda je kandidatno listo zavrnila celjska volilna komisija, v eni od volilnih enot pa so zavrnili tudi listo Stranke enakih možnosti - SEM.si.

Pritožbe na zavrnitev kandidatnih list
Pritožbe na zavrnitev kandidatnih list