Program izobraževanja za sekače in gozdarje traja 80 ur, od tega je 60 ur praktičnega dela. Foto: BoBo
Program izobraževanja za sekače in gozdarje traja 80 ur, od tega je 60 ur praktičnega dela. Foto: BoBo
Izobrazili bodo 300 novih gozdarjev

program usposabljanja gozdarjev in sekačev, ki bodo pomagali pri odpravljanju posledic nedavne ledene ujme, se bo vključilo vsaj 234 brezposelnih, so sporočili z zavoda za zaposlovanje.

Zavod za zaposlovanje je pogodbo za izvajanje programa gozdar/sekač kot pripravo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna sklenil že lani.

V program se lahko vključijo brezposelne osebe s končano osnovnošolsko obveznostjo, ki opravijo ustrezen zdravniški pregled in izrazijo zanimanje za opravljanje tovrstnega dela. Brezposelni bodo tako pridobili certifikat NPK, ki jim bo omogočil zaposlitev pri vseh izvajalcih, ki opravljajo sečnjo lesa.

Od 80 ur jih bodo 60 preživeli na terenu
Program traja 80 ur, od tega je 60 ur praktičnega dela. Šola zagotavlja tudi brezplačno izposojo potrebne zaščitne opreme: čevljev, čelad in zaščitnih hlač. Zavod za zaposlovanje predvideva, da se bo do junija v program vključilo vsaj 234 brezposelnih oseb, saj so tako potrebe kot tudi zanimanje med brezposelnimi osebami veliki.

Brezposelni, ki bi se želeli vključiti v katerega izmed navedenih programov po intervencijskem zakonu, naj o tem po elektronski pošti, po telefonu oz. osebno obvestijo svojega zaposlitvenega svetovalca na uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so prijavljeni, so pozvali na zavodu.

Do zdaj je bilo v program vključenih 52 oseb - 16 jih je že pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo, šest pa se jih je že tudi zaposlilo.

Trije intervencijski ukrepi za odpravo posledic žleda
V okviru pred dnevi sprejetega intervencijskega zakona za odpravo posledic ledene ujme so sicer predvideni trije ukrepi. Poleg že omenjenega usposabljanja za gozdarje in sekače se bodo v okviru javnih del izvajali tudi sečnja lesa, pomoč pri čiščenju gozda, vzdrževanje gozdnih cest, čiščenje vodotokov in podobna dela.

Zakon določa tudi poseben program za subvencioniranje zaposlitve za opravljanje del v gozdovih in urejanje vodotokov ter kadrovsko okrepitev izvajalcev odprave posledic žleda na Zavodu za gozdove Slovenije, Agenciji RS za okolje ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Izobrazili bodo 300 novih gozdarjev