Manj kot tretjina zelenjave na policah je slovenske. Foto: BoBo
Manj kot tretjina zelenjave na policah je slovenske. Foto: BoBo

Lani je prebivalec Slovenije porabil 121 kilogramov žit, 93 kilogramov mesa, od tega največ prašičjega (40 kilogramov), več kot 70 kilogramov krompirja, 10 kilogramov jajc in 91 kilogramov zelenjave.

V obdobju med letoma 2000 in 2010 je proizvodnja žit v Sloveniji rahlo nihala. Leta 2000 smo pridelali 494.000 ton žit, leta 2009 533.000 ton, lani pa se je zvišala na 568.000 ton.
Stopnja samooskrbe je lani v primerjavi z letom 2009 ostala na približno enaki ravni, in sicer pri 55 odstotkih, pri čemer na državnem statističnem uradu dodajajo, da je ta številka zelo nizka. Stopnja samooskrbe je bila najvišja leta 2008, in sicer 63,5-odstotna.

Iz podatkov državnega statističnega urada pa je mogoče razbrati, da gre le 24 odstotkov porabljene količine žit za prehrano ljudi, preostanek pa za krmo živali. Ta odstotek je sicer dokaj blizu ravnem v preteklih letih.
Mesa pridelamo čedalje manj
Letna količina domače prireje mesa se je lani v primerjavi z letom 2009 nekoliko povečala in znašala 162.000 ton. Obenem pa se je zmanjšala v primerjavi z letom 2008, ko je prireja znašala 177.800 ton.
Domača poraba mesa gre v celoti za prehranske namene, stopnja samooskrbe v 2010 pa dosegla 84,7 odstotka, potem ko je bila leta 2007 92,5-odstotna, a je vseeno opazno upadanje.