Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude gmotne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Foto: Val202
Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude gmotne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Foto: Val202
Projekt Botrstvo se je dotaknil številnih src

Projekt Botrstvo, ki je bil zastavljen kot pomoč otrokom v manjših mesečnih zneskih, je močno presegel okvire vseh pričakovanj - Botrstvo je postalo gibanje. S kratkimi zgodbami otrok s socialnega roba so se pred poslušalci Vala 202 odpirale pretresljive pripovedi lakote, obupa, skrivanja stisk in hude izločenosti revnih otrok iz družbe vrstnikov - z njimi je projekt skušal nagovoriti vse, ki to zmorejo in želijo, naj otrokom z družbenega roba s 30 evri mesečno pomagajo do vsaj malo boljšega življenja.

Pobudnica projekta Milena Štular je povedala, da so si še spomladi želeli pritegniti vsaj 300 botrov, zato je več kot 1.400 botrov, kolikor so jih že našteli prejšnji teden, resnično osupljiva številka. Tako kot so osupljivi podatki, da so ti botri otrokom letos nakazali skoraj 200.000 evrov, v botrskem skladu, kamor se steka denar od podjetij - darovalcev, od SMS-sporočil poslušalcev Vala 202 in od neposrednih donacij, pa je bilo zbranih skoraj 180.000 evrov. Skupna vsota je torej presegla 370.000 evrov!

Neimenovani upokojenec podaril celo stanovanje
Socialno ogrožene družine s pomočjo Botrstva dobivajo veliko več od finančne pomoči - dobivajo hrano in pakete (nekateri prihajajo tudi iz tujine), dobivajo pisma z risbicami in besedami podpore. Javljajo se poslušalci, ki otrokom plačujejo šolska kosila ali obšolske dejavnosti, pa podjetja in posamezniki, ki darujejo gradbeni material in pohištvo.

"Vse več je ljudi, ki namesto daril bližnjim podarjajo sredstva revnejšim otrokom za njihova darila, pa skupin zaposlenih, študentov, prijateljev, ki prirejajo dobrodelne dražbe, nekaj poslušalcev je deložiranim lastnikom ponudilo streho nad glavo, ena izmed družin, ki smo jih predstavili, pa je od anonimnega upokojenca dobila stanovanje v last," zadovoljno pravijo na Valu 202 in dodajajo: "Prav vsakemu, ki je na svoj način postal del Botrstva, se res iskreno zahvaljujemo. Skupaj smo postali gibanje tistih, ki nam ni vseeno, in tudi v prihodnjem letu bomo vračali otrokom prihodnost. Hvala!"

Dobrodelna prireditev na Kongresnem trgu
Na pomen dobrodelnosti bo RTV Slovenija v četrtek opozarjala tudi v središču Ljubljane, saj na Kongresnem trgu pripravljamo posebno prireditev, ki bo trajala kar pet ur. Namenjena bo predvsem otrokom, posebno pozornost pa bomo namenili tudi projektu Botrstvo. Otroke bo zabavala lutkovna predstava Sapramiška, organiziran bo košarkarski turnir, na odru bo v živo potekala oddaja Radio Ga-Ga, nastopili bodo Murat & Jose, Katalena in MMC-jev slonček Bansi ...

Več o projektu Botrstvo pa lahko izveste spodaj!


Kaj je Botrstvo v Sloveniji?
Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.

Kako se lahko vključite v projekt Botrstvo v Sloveniji?
1. Z redno donacijo 30 € na mesec postanete boter otroku v stiski. Več na strani projekta.
Nakazani denar bo v celoti in brez provizije ali obračunov stroškov porabljen za natanko določenega otroka. O otroku lahko dobite nekaj osnovnih podatkov, vendar ne morete spoznati njegove popolne identitete. Tudi za otroka ostane vaša identiteta skrita.
2. S poslanim sporočilom SMS darujete 1 € v botrski sklad, če:
- ob ponedeljkih glasujete za katerega izmed kandidatov za Ime tedna s sporočilom SMS, poslanim na številko 1919 ali
- kateri koli dan v tednu pošljete SMS s ključno besedo VAL5 na številko 1919.
3. Nakažete lahko tudi poljuben znesek v botrski sklad.
Sredstva, zbrana v botrskem skladu, so namenjena otrokom, katerih botri so zaradi različnih razlogov prenehali plačevati svoje obveznosti, in drugim oblikam pomoči, ki bodo tem otrokom pomagale premagovati zaznamovanost z revščino.

Kako deluje projekt Botrstvo?
Botrstvo v Sloveniji od leta 2010 vodi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Njeni prostovoljci se pri svojem delu na vseh koncih Slovenije srečujejo z otroki, ki živijo v vse hujši finančni in socialni stiski. Na njihove usode jih opozarjajo centri za socialno delo in šolske svetovalne službe. Na pobudo gospe Milene Štular so zanje oblikovali projekt Botrstvo v Sloveniji, namenjen predvsem zagotavljanju možnosti tistim otrokom, ki jih finančna stiska v družini vse bolj ločuje od vrstnikov. In denar je vse pogosteje namenjen za golo preživetje otrok, pogosto že za najosnovnejša živila in življenjske potrebščine. 30 evrov na mesec marsikoga med njimi ločuje od lakote.

Kdo so otroci, vključeni v projekt Botrstvo?
To so vsi otroci in mladostniki od rojstva do 18. leta starosti, ki živijo v razmerah, neprimernih za njihov razvoj, ali pa imajo hude zdravstvene težave ter potrebujejo dodatno nego in podporo. Izjemoma so lahko v projekt vključeni tudi mladostniki, starejši kot 18 let, ki se še izobražujejo in imajo zdravstvene ali razvojne težave. Prav vsak otrok pa potrebuje za vključitev v projekt predlagatelja (center za socialno delo, šolska in predšolska svetovalna služba, zdravstveni domovi, materinski domovi in druge ustanove). Ta otrokovo potrebo utemelji in priloži potrdila pristojnega CSD-ja.

Ali si varovanca lahko izberem?
Zaradi zagotovitve anonimnosti in enakopravnosti otrok si varovanca ne morete izbrati sami.

Ali lahko varovancu pomagam tudi dodatno?
Varovancu lahko pomagate tudi dodatno. Otroku lahko nakazujete višjo mesečno vsoto, saj celotno vsoto prejetih sredstev ZPM posreduje varovancu oziroma njegovemu skrbniku. Kljub temu pa predlagajo, da prevzamete botrstvo za več otrok in tako poskrbite, da bo dobilo pomoč večje število pomoči potrebnih. Za vse informacije o potrebah otrok se lahko obrnete na predlagatelja otroka. S predlagateljem lahko navežete stik, če pišete na elektronski naslov info@zpmmoste.net ali pokličete po telefonu na številko 08/205-26-93.

Ali lahko pridem v stik z varovancem in njegovo družino?
Revščina je pri nas velika stigma in velika stiska. Zato se je v praksi izkazalo, da je najboljša odločitev anonimnost. Tudi varovanec in njegovi skrbniki ne morejo dobiti podatkov o botru.

Ali sem lahko boter kot pravna oseba?
Kot pravna oseba ste lahko boter na dva načina:
- postanete boter enemu ali več otrokom,
- v sklad Botrstva prispevate določen znesek.
Če želite biti boter otrokom kot pravna oseba, pri ZPM-ju priporočajo sklenitev donatorske pogodbe, ki je tudi temelj za oprostitev DDV-ja. V tem primeru bi vas prosili, da pišete na elektronski naslov info@zpmmoste.net in navedete vse potrebne podatke podjetja (naziv, naslov, ID za DDV, zakoniti zastopnik). Pripišite tudi svoje želje o načinu botrstva (število otrok ali sklad) in poslali vam bodo pogodbo v podpis.

Koliko časa traja botrstvo?
Botrstvo traja, dokler želite biti boter otroku, sicer pa vsaj eno leto. Ker pa se zavedamo negotovosti in finančne nepredvidljivosti razmer v današnjem času, lahko botrstvo končate tudi predčasno, torej prej kot v enem letu. V tem primeru vas prosimo, da ZPM Ljubljana Moste - Polje o prekinitvi obvestite prek elektronske pošte (info@zpmmopste.net) ali po telefonu (01 544 30 43).

Za kaj so porabljena sredstva?
Nakazana sredstva v celoti posredujemo za pokrivanje otrokovih potreb. Te so različne in odvisne od življenjskih razmer otroka.

Čemu je namenjen denar iz botrskega sklada?
Sredstva botrskega sklada se zbirajo s prostovoljnimi vplačili, porabljena pa so za pokrivanje izpadov plačil botrov. Če boter otroku preneha plačevati, manjkajoča sredstva prispeva sklad, medtem pa išče novega botra za otroka. Sredstva za otroka zalagajo, dokler zanj ne najdejo novega botra oziroma največ eno leto od datuma vključitve otroka. Potem potrebuje otrok za ponovno vključitev v projekt novo vlogo z vsemi dokazili.
Sredstva sklada so porabljena tudi za tekoče stroške, povezane izključno s projektom Botrstvo v Sloveniji. V sklad vsak mesec sredstva, 2000 € ali več, vplačujejo tudi "donatorji meseca" na Valu 202.

Ali denar resnično v celoti porabljen za tega otroka oz. to družino?
Da, denar, ki se steka v okviru sklica, je v celoti porabljen za to družino. Za kaj natanko bo porabljen, odločata družina in tista oseba, ki je tudi sicer zadolžena za preverjanje podatkov in spremljanje te družine pri ZPM-ju LJ Moste - Polje, t. i. skrbnik. Sredstev ne izplačujejo v gotovini, saj morajo biti na računu ZPM-ja LJ Moste - Polje sledi o tem, za kaj je bil denar porabljen, natančno dokazljive. Provizije in stroški se plačujejo iz botrskega sklada, zato lahko zagotovimo, da gre vsaka nakazana vsota v celoti za izbrano družino.

Ali lahko družini pomagam materialno?
Da, lahko. Kar koli bi želeli družini podariti, ji lahko zapakirano pošljete oz. dostavite na sedež ZPM-ja Ljubljana Moste - Polje, Proletarska 1, Ljubljana in na paket na veliko napišete "Za (ime otrok/a) iz zgodbe Botrstva na Valu 202". Paket bo prišel v roke staršev oz. otrok neodprt takoj, ko bo to mogoče. Sodelavci ZPM-ja Ljubljana Moste - Polje starše o prihodu paketa takoj obvestijo.

Kako lahko pomagam otrokom iz zgodb?
Če bi želeli kateremu izmed otrok oz. družin, ki smo jih predstavili v kratkih ponedeljkovih portretih, še posebej pomagati, je ob vsaki zgodbi zapisan tudi račun s posebnim sklicem samo za to družino. Sklic bo veljal tudi v letu 2013, zato lahko sredstva donirate kadar koli, ne glede na datum objave zgodbe.

Zakaj ne morem dobiti osebnih podatkov o družini in jim darovati osebno?
Revščina je huda stiska in je huda stigma. Večina staršev in nastopajočih otrok prav s pogojem, da bodo ostali anonimni, sploh privoli v pogovor. Ščitenje identitete otrok, ki jih je revščina že tako zaznamovala, se nam zdi zelo pomembno, saj pred mikrofonom velikokrat izpovedo stvari, ki jih še nikoli niso povedali niti svojim bližnjim. Zato si nikakor ne želijo, da bi v njihovo tako razgaljeno zasebnost vstopali ljudje, pa če še s tako dobrimi nameni. Morda je njihovo ravnanje težko razumeti, a zaradi razkritja tako intimnih podrobnosti o najhujših stiskah družine so še veliko bolj ranljivi, kot si najbrž lahko predstavljamo. Zato vam žal podatkov o družini ne moremo, ne smemo in tudi ne želimo dati.

Zakaj je nujno nakazilo prek računa ZPM-ja in ne neposredno?
Razlogov je več. Predvsem je pomembna zaščita anonimnosti, s podatki o TRR-ju pa bi vam izdali tudi identiteto prejemnika. Ker je veliko družin zadolženih do te mere, da imajo blokirane osebne račune, banka vsak tak priliv prenakaže k upniku. In ne nazadnje, ker gre za priliv zasebnih sredstev, bi lahko imeli prejemniki težave pri uveljavljanju pravic, določenih s socialno zakonodajo.

ZGODBE TEDNA
Vsak ponedeljek ob 9.50 lahko na Valu 202 slišite zgodbo enega izmed otrok, ki zaradi finančnih stisk dobivajo botrska sredstva. Zaradi zaščite osebnih podatkov, predvsem pa njihove zasebnosti, v zgodbah niso vedno navedena resnična imena otrok. Za resničnost podatkov jamči ZPM Ljubljana Moste - Polje.


Projekt Botrstvo se je dotaknil številnih src