Zbrali so se delegati in gostje 57 območnih združenj zveze iz vse države. Foto: Duška Lah
Zbrali so se delegati in gostje 57 območnih združenj zveze iz vse države. Foto: Duška Lah
Glavni zbor ZVVS-ja
Delegati ZVVS so včeraj med drugim sprejeli tudi stališče v zvezi s predlogom o ponovni uvedbi trimesečnega obveznega služenja vojaškega roka. Foto: Duška Lah

Na sobotnem glavnem zboru ZVVS-ja so se zbrali delegati in gostje 57 območnih združenj zveze iz vse države. Zbrane sta pozdravila Tadej Beočanin, župan Ajdovščine, in Ivan Marc, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina - Vipava.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil škof Evangeličanske cerkve Geza Erniša. V Zvezi veteranov so namreč prepričani, da veliko pomeni prva pisana beseda v slovenskem jeziku in z njo obletnica 500 let protestantstva v Sloveniji. Kar neverjeten se namreč zdi fenomen, kako se Slovenci, kot številčno majhen narod skozi stoletja, tudi še iz časa reformacije pa vse do danes, delimo na podlagi politične, svetovnonazorske, verske ali kake druge pripadnosti. S tem v bistvu ni nič narobe, kajti spoštovanje raznolikosti je vrlina odraslega in zrelega posameznika in naroda. Narobe pa je, če to svoje prepričanje kot edino zveličavno vsiljujemo tudi drugim. Kajti že Cankar nas je učil, da vsak narod in vsak posameznik ima pravico, da si prosto voli postavo, vero in pot. Naposled je napočil čas, da nas duh sožitja, strpnosti in tolerance končno poveže v naši nacionalni samobitnosti in samozavesti ter odstrani oviro, ki preprečuje, da Slovenec ne bi bil Slovencu brat, so prepričani veterani. Le taka drža in ustvarjalnost, ki je ustvarjalnost tudi za drugega, namreč doživi nadčasovnost ter stane inu obstane tudi za prihajajoče rodove. In Trubar nam je tu lahko edinstven vzor, ki mu je potrebno in vredno slediti, so zapisali v Zvezi.

Delegati ZVVS-ja so včeraj med drugim sprejeli tudi stališče v zvezi s predlogom o ponovni uvedbi trimesečnega obveznega služenja vojaškega roka.

Zapisali so, da slovenska politika v preteklosti ni namenjala potrebne pozornosti obrambnim silam.

V obdobju od leta 2010 do 2014 se je delež BDP-ja za obrambne potrebe zmanjšal z 1,63 % na 0,88 %. To pomeni, da ukrepov za vzdržnost sil ni bilo mogoče udejanjiti ne na strateški ne na operativni in taktični ravni. Vsi tisti, ki so neodgovorno odločali pri sprejemanju tako drastičnih odločitev, bi morali odgovarjati ne samo moralno, ampak tudi politično in morebiti kazensko. V navedenem primeru je šlo za bistveno zmanjšanje, če že ne izničenje obrambne sposobnosti države, ki prek sistema usposabljanja zagotavlja možnost prostovoljnega služenja vojnega roka (v trajanju treh mesecev) in druge oblike vojaškega usposabljanja državljanov RS, ki na ta način spoznajo in pridobijo z nanje na vojaškem in obrambnem področju (Vojaška doktrina, sprejeta na vladi junij 2016). Veterani se sprašujejo, zakaj se ni uresničevala ta tako konceptualna kot tudi zakonska obveza ter iz tega vira zagotavljanje popolnjevanja tudi potreb pogodbene rezerve. Potreben bo ponovni razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja za vojaško-obrambne naloge mladih, ki ne morejo biti nadomestilo starševski vzgoji in pomanjkljivostim izobraževalnega sistema.

Na glavnem zboru so veterani še navedli, da so zadovoljni s sodelovanjem z vojsko in ministrstvom za obrambo, dejavno sodelujejo tudi z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, izvedbo številnih, skoraj 850 dogodkov lani pa jim je omogočil tudi povečan obseg državnih sredstev za delovanje. Lani je pod okriljem ZVVS-ja nastalo obsežno zgodovinsko gradivo, ki že z prej napisanimi knjigami predstavlja prispevek k opisu dogodkov iz priprav in vojne za Slovenijo.

Duška Lah, TV SLO