Državljan tretje države (nečlanice Evropske unije) bo moral predložiti potrdilo o doseženi izobrazbi. Foto: Thinkstock
Državljan tretje države (nečlanice Evropske unije) bo moral predložiti potrdilo o doseženi izobrazbi. Foto: Thinkstock

Gre za modro karto EU-ja, ki jo bo mogoče pridobiti pri upravni enoti, pristojni za izdajo ali podaljšanje veljavnosti karte, so sporočili z zavoda za zaposlovanje. Z uveljavitvijo novega zakona o tujcih se je začela uporabljati tudi določba zakona o zaposlovanju in delu tujcev, po kateri bo zavod na zahtevo upravne enote v postopku izdaje ali podaljšanja veljavnosti modre karte EU-ja odgovoren le še za soglasje.

Dovoljeni največ dve leti
Modra karta EU-ja, izdana v Sloveniji, tujcu sicer dovoljuje vstop, prebivanje in visokokvalificirano zaposlitev v državi. Upravne enote bodo karte izdajale za obdobje največ dveh let. Če bodo tujci pogodbo o zaposlitvi sklenili za krajše obdobje, bodo dovoljenje dobili le za obdobje, tri mesece daljše od veljavnosti pogodbe.

Tujec mora prošnjo za prvo izdajo modre karte EU-ja vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije v tujini, delodajalec pa jo lahko vloži tudi pri pristojni upravni enoti v Sloveniji. Prošnjo za podaljšanje modre karte lahko pred potekom njene veljavnosti pri pristojni upravni enoti vložita tako tujec kot njegov delodajalec.

Predložiti bo treba dokazilo o izobrazbi
Tujcu, ki bo v Sloveniji želel prebivati zaradi visokokvalificirane zaposlitve, zaradi opravljanja tega dela in s tem povezanega prebivanja v Sloveniji po novem ne bo več treba pridobiti delovnega dovoljenja in nato še dovoljenja za prebivanje. Nova ureditev s tem, da zmanjšuje administrativno breme, sledi načelu "vse na enem mestu". Visokokvalificirana zaposlitev predpostavlja zaposlitev tujca, ki ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z dokazilom o visokošolski izobrazbi.