Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot so sporočili iz Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), so prejeli vladni predlog za sklenitev delnega stavkovnega sporazuma o plačnem delu zahtev, ki so jih postavili pred začetkom stavke 9. marca lani in o katerih se pogajajo od konca septembra.

V sindikatu opozarjajo, da lahko zdravniki že danes presežejo najvišjo možno plačo rednega profesorja medicine za sedem plačnih razredov, obeta pa se jim še več. Zato so konec januarja, potem ko je vlada podpisala sporazuma s sindikati v zdravstvu in Fidesom, na pogajanjih zahtevali dvig plač vseh delovnih mest v visokem šolstvu, tudi v skupinah J, H (raziskovalci) in B (vodstvena delovna mesta) za sedem plačnih razredov.

Sorodna novica Sviz za 13. april napovedal stavko, če jim z vlado ne bo uspelo skleniti dogovora

Po sestanku, ki se ga je poleg VSS-ja udeležil tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, jim je vlada posredovala pisni predlog. V njem je po navedbah sindikata visokemu šolstvu "ponudila odpravo nesorazmerij do zdravstva v višini treh plačnih razredov, douniverzitetnemu izobraževanju pa v višini štirih plačnih razredov".

"Vladna ponudba je vsebinsko in izvedbeno nejasna. Določen plačni dvig ponuja samo enemu orientacijskemu delovnemu mestu in nazivu, ni pa jasno, koliko bi ga upoštevala pri vseh drugih. Vladni predlog iz plačnih dvigov izključuje delavce v plačnih skupinah J, H in B, kar je za VSS nesprejemljivo," so pojasnili v sindikatu.

Hkrati so spomnili, da v tem predlogu ni časovnice, kdaj naj bi izvedli te plačne dvige, medtem ko je ta v januarskem dogovoru s Fidesom jasna. Vladna pisna ponudba po navedbah sindikata tudi ne vključuje dodatnega dviga plač visokošolskih sodelavcev brez doktorata za dva plačna razreda, kar je po njihovih navedbah dolg, ki se vleče že od leta 2009. Dokument na začetku navaja tudi to zadevo, a je v nadaljevanju, kot poudarjajo, dejansko ni.

VSS ocenjuje, da je vladni predlog, še posebej ob upoštevanju spremenjenih okoliščin, ki so nastale v obdobju od razglasitve stavke do danes, podcenjevalen in žaljiv, saj dodatno ruši vrednotenje hierarhije znanja. To je na eni strani porušeno s tem, da imajo zdravniki specialisti z vzporednimi delovnimi mesti z imenom "višji" že od leta 2017 bistveno višje plače od univerzitetnih profesorjev medicine, zato so ti pogosto pripravljeni poučevati na fakulteti le še za avtorski honorar.

"Na drugi strani je sedanja vlada uvrstila četrti naziv douniverzitetnih učiteljev in vzgojiteljev, podaljšala njihovo verigo možnih napredovanj na 16 plačnih razredov in jih povsem približala začetni plači izrednega profesorja," so navedli.

V visokošolskem sindikatu tako na splošno ugotavljajo, da predlog ne odgovarja na njihove ključne plačne stavkovne zahteve.

Z vladnim predlogom so nezadovoljni tudi v Svizu, kjer so že napovedali, da bodo 13. aprila po dobrem letu izvedli še en stavkovni dan, če do 8. marca z vlado ne bodo podpisali stavkovnega sporazuma.