Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki bo omilil posledice in vpliv visokih cen energentov in cen življenjskih potrebščin med ogrevalno sezono, vlada v obravnavo državnemu zboru pošilja po nujnem postopku.

Energetski dodatek bo prejelo približno 63.000 posameznikov in družin, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Finančne posledice tega sklopa pomoči so ocenjene na približno 19,3 milijona evrov.

Višina energetskega dodatka bo znašala 200 evrov za samske. Če bodo to družine z enim staršem, se bo dodatek v višini 200 evrov povečal za 118 evrov za vsakega otroka oz. za polovico tega zneska, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Če sta v gospodinjstvu dva socialno ogrožena in oba brezposelna, bosta prejela 314 evrov pomoči, ta znesek bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo. Za pare brez otrok bo dodatek znašal 314 evrov.

Drugi sklop pomoči je namenjen invalidom, in sicer bo dodatek v višini 200 evrov prejelo skupaj 13.500 invalidov, finančne posledice tega sklopa pomoči pa so ocenjene na približno 2,7 milijona evrov.

Po zakonu o socialnem vključevanju invalidov ima pravico do nadomestila za invalidnost približno 7400 ljudi, po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov približno 5000 upravičencev, po ZPIZ-2 1000 upravičencev in po zakonu o vojnih invalidih največ 100 upravičencev, skupaj 13.500 invalidov, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom razširitve kroga upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka zaradi omilitve posledic draginje ter posledično večjega števila upravičencev do energetskega dodatka vlada predlaga tudi izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov, kot je spregled premoženja, razen prihrankov in vrednostnih papirjev za vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, vložene v obdobju od novembra 2022 do marca 2023. Finančne posledice so ocenjene na približno 20,3 milijona evrov.

Celotna vrednost pomoči je ocenjena na okoli 41,1 milijona evrov.