Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Jureta Lebna je v predlogu zakona zapisalo, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država.

Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Država bo sicer imela v skladu z zakonom pravico in dolžnost od družb za ravnanje z odpadki oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami zahtevati vračilo stroškov interventnega odvoza.

Država mora izterjati denar

Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo pristojno ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva.
Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo pristojno ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva.

"Država mora vsaj poskusiti izterjati denar nazaj od podjetij, ki so pristojna za urejanje področja odpadne embalaže. Kot minister sem odgovoren do državljank in državljanov, do tistih, ki reciklirajo, ki dnevno pazijo, da varujemo našo zeleno Slovenijo. Državni proračun je od vseh nas, zakaj bi državljanke in državljani plačevali za nekaj, kar bi se po sistemu moralo že izvajati," je dejal Leben.

Odprto ostaja vprašanje primernosti cene odvoza odpadne embalaže pri največ 120 evrih na tono. "Ko smo pripravljali idejo rešitve znotraj ministrstva, smo pridobili kar nekaj informativnih ponudb, ki so bile veliko cenejše od 120 evrov. Ko pa smo javno povedali, da bomo zagotovili še dodaten denar in zadeve urejali tudi z uredbo, so cene poskočile, nekatere do 200 evrov. Takšnega izsiljevanja ne morem dorustiti," je dejal Leben in izrazil prepričanje, da je rešitve mogoče izpeljati v zastavljenih okvirnih cenah.

Obenem pa je izrazil pričakovanje, da se bo "tisti del kapitala, ki bi od tega rad le nekaj imel, na vse kriplje upiral". Prav tako pričakuje, da "bodo šle kakšne stvari tudi na sodišče", a "čas je, da vzpostavimo red tudi na tem področju".

"Vrag je vzel šalo. V nekaterih komunalah ne odvažajo več embalaže podjetjem, v nekaterih ne odvažajo več odpadne embalaže v kmetijski dejavnosti. Sistem je padel, mi pa smo se na to odzvali," je še poudaril minister.

Ministrstvo za okolje in prostor je za zakon predvidelo obravnavo po nujnem postopku, državni zbor naj bi ga obravnaval na decembrski seji.

Realizacija dogovora s sindikati

Vlada je tudi pristojne ministre pooblastila za podpis stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja ter dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Za realizacijo vsebine sporazumov in dogovora je treba sprejeti tudi ustrezne pravne podlage. Vlada je tako že določila besedilo novele plačnega zakona.

Predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju predvideva trajni premik izplačila napredovanj z aprila na december v vsakem letu.

V stavkovnih sporazumih in dogovoru o plačah predvidene plačne dvige pa bo treba preliti v anekse h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Za javne agencije in vojsko bo morala vlada sprejeti spremembe uredb, s katerima se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede.

Ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo je vlada naložila, da ji najpozneje do 6. decembra v sprejetje predložita spremembe uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter spremembe uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede.