Foto: BoBo
Foto: BoBo

Upravičenci so za marec prejeli 300 evrov, za april 700 in prav toliko bodo dobili za mesec maj.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka je eden izmed ukrepov iz zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Sredstva za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka vlada zagotavlja v državnem proračunu, zato je Fursu tudi prerazporedila omenjena sredstva.

Furs bo naslednjo tranšo mesečnega temeljnega dohodka nakazal 10. junija.