Vlada pravi, da bo zaradi novele zakona o dohodnini že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov ... Foto: Reuters
Vlada pravi, da bo zaradi novele zakona o dohodnini že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov ... Foto: Reuters

Vlada je na tokratni seji pogajalsko skupino vlade pooblastila za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine letošnjega regresa za letni dopust.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, vodi jo Branimir Štrukelj, je pred mesecem dni vladni pogajalski skupini posredovala pisni predlog višine regresa za letni dopust za leto 2019.

Predlagala je, da bi javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripadal regres v višini 1300 evrov; uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, bi dobili regres višini 1200 evrov; uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pa 1000 evrov.

3. aprila je druga skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, sporočila, da ne nasprotujejo takšnemu predlogu, zdaj pa se je do njega opredelila tudi vlada, ki se je odločila, da predloga ne sprejema in kot svoje pogajalsko izhodišče določila, da bi bil javnim uslužbencem regres za letni dopust izplačan v višini minimalne plače, to je 886,63 evra.

Vlada ob tem pojasnjuje, da so lani javni uslužbenci prvič po prenehanju veljavnosti varčevalnih ukrepov prejeli regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki je v letu 2018 znašala 842,79 evra.

V skladu z dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil podpisan 3. decembra lani, so bili javni uslužbenci, ki so na dan izplačila regresa prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, tudi upravičeni do poračuna med 1050 evri in že prejetim regresom za letni dopust.

Vlada: Regres bo višji že zaradi višje minimalne plače

V letu 2019 bi se po navedbah vlade glede na sprejeto izhodišče regres zvišal. Že zgolj zato, ker je bila minimalna plača z 842,79 evra povišana na 886,63 evra.

"Poleg tega je vlada z novelo zakona o dohodnini omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov ... Z izvzemom dohodka regresa za letni dopust iz davčne osnove do višine 100 odstotkov povprečne plače, kar seveda zajame izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače, pomeni, da se bo znatno davčno razbremenil ta dohodek iz dela, tudi za vse javne uslužbence. Navedeno pomeni, da bodo javni uslužbenci prejeli višje izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019 glede na preteklo leto, tako iz naslova višje minimalne plače kot iz naslova ugodnejše davčne obravnave tega dohodka," navajajo na vladi.

Ob tem so spomnili, da se bodo zaradi zavez iz podpisanega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja prejemki javnih uslužbencev v letu 2019 bistveno povečali. Med drugim navajajo višje uvrstitve v plačne razrede in nazive ter dvig nekaterih dodatkov.