Koncesija se bo podeljevala za 5 let. Uredba tudi določa obveznosti zadnjega lastnika motornega vozila, da prepusti izrabljeno vozilo v predelavo, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prevzemni centri za obdelavo. Sprejela je tudi dokončni izračun pripadajočih sredstev izravnave občinam za 2002.

Po novem bo urad za intelektualno lastnino pri prijavah znamk, ki vsebujejo ime Slovenija, ugotavljal le, če ne nasprotujejo pogojem, pod katerimi se znak ne sme registrirati kot znamka.