Pri prometnih prekrških novela zakona o pravilih cestnega prometa predvideva zniževanje nekaterih kazni za prekoračitev hitrosti. Foto: BoBo
Pri prometnih prekrških novela zakona o pravilih cestnega prometa predvideva zniževanje nekaterih kazni za prekoračitev hitrosti. Foto: BoBo
Zvonko Černač
Po besedah ministra Zvonka Černača je bila novela pripravljena kot posledica študije, ki je ugotovila, da imamo glede na nekatere druge evropske države nenormalno visoke kazni. Foto: BoBo

Vlada je na seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, s katero bodo kazni za blažje prometne prekrške, ki nimajo pomembnejšega vpliva na prometno varnost, nižje. O noveli bodo odločali v državnem zboru.

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ostajajo nespremenjene
Pri prometnih prekrških novela predvideva zniževanje nekaterih kazni za prekoračitev hitrosti, kot je po seji vlade pojasnil minister za infrastrukturo in prostor, pa bodo kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ali za vožnjo v nasprotno smer ostale nespremenjene.

Tako se denimo kazen za prekoračitev hitrosti na območju umirjenega prometa za deset kilometrov na uro s 300 evrov niža na 80, ukinja se tudi izrek treh kazenskih točk. Če bo prekoračitev nižja od petih kilometrov na uro, bo kazen 40 evrov.

Eno večjih znižanj kazni novela prinaša za prekršek pravne osebe, ki uporablja naprave za onemogočanje delovanja merilnih naprav. Pri tem bi se kazen z 8.000 evrov znižala na 1.000 evrov. Za voznike pa bi se kazen z 800 znižala na 120 evrov. Tudi globa za neustrezno zimsko opremo bi se s 120 evrov znižala na 40 evrov.

Novela natančneje ureja pristojnosti redarstva
Černač je pojasnil, da so se za znižanje nekaterih kazni odločili zato, ker so bili opozorjeni, da so nekatere kazni previsoke, zato so v tem delu kaznovalno politiko uskladili s primerljivimi državami, pri tem pa je minister izpostavil Nemčijo in Švico.

Odpravili so tudi nekaj drugih nedoslednosti, pri čemer je Černač izpostavil natančneje določene pristojnosti redarstva. Sicer njihove pristojnosti načeloma ostajajo enake, novela pa ureja nekatere mejne primere, kjer redarji do zdaj niso imeli možnosti poseganja.

Novela vsebuje tudi spremembe, ki olajšujejo dejavnost avtobusnih prevoznikov.

Naslednji korak: Namesto kazni opomin
Černač je napovedal tudi, da bo naslednji korak, ki bi ga lahko ministrstvo storilo še letos, priprava novele zakona o prekrških, s katero bi uvedli možnost, da se voznikom, ki več let niso storili prekrška, pri manjših prekrških namesto kazni izreče opomin.

Prav tako naj bi z njo uvedli nov sistem plačevanja prekrškov, in sicer, da bi tisti z višjimi dohodki od določene stopnje naprej plačali višjo kazen, ki bi se jim odmerila glede na dohodek.