Slovenski vojaki na nedavni vaji Preskok. Foto: BoBo/Borut Živulović
Slovenski vojaki na nedavni vaji Preskok. Foto: BoBo/Borut Živulović

Vlada je potrdila zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski in ga bo poslala v obravnavo državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske ter sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe. Slovenija tako prevzema tudi sorazmeren del odgovornosti za zagotavljanje nacionalne varnosti v sistemu, so po seji zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Janša: "Brez Slovenske vojske dneva državnosti ne bi praznovali"

Po predlogu bo vojski v omenjenem obdobju namenjenih 780 milijonov evrov, pri čemer je predvidena letna poraba v prvih dveh letih po 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa po 145 milijonov evrov. Bo pa lahko obseg sredstev, določen na letni ravni, v posameznih letih tudi višji za znesek, ki ga ne bo mogoče realizirati v preteklih letih, a ne višji od 160 milijonov evrov.

Predlog bo omogočal sklepanje večletnih pogodb pri zagotavljanju oborožitvenih sistemov in vojaške opreme, vendar pa obveznosti za posamezno leto ne morejo presegati letnih omejitev.

Oborožitveni sistemi in vojaška oprema bodo morali izpolnjevati Natove standarde oziroma bo morali biti zagotovljena njihova povezljivost s sistemi in opremo, ki se uporabljajo v Natu.

Ministrstvo za obrambo bo moralo o investicijah v Slovenski vojski obveščati gospodarske subjekte v obrambnem sektorju v Sloveniji. To bo podjetjem omogočilo boljše predvidevanje tržnega razvoja ter morebitno sodelovanje v investicijskih projektih in naročilih.

Sredstva naj bi vlada zagotavljala v rednih letnih proračunih. Vsako leto pa bo morala poslankam in poslancem DZ poročati o izvajanju zakona, in sicer najpozneje do konca maja za preteklo leto.
Predlog zakona sicer vsebuje vsega osem členov, natančnejši seznam investicij pa je objavljen v obrazložitvah. Levji delež predvidenih investicij bo po predlogu namenjen oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine oz. nabavi vozil 8X8 in 4X4, in sicer 408 milijonov evrov.

3. junij 2020 Predstavitvena vojaška vaja Preskok Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
3. junij 2020 Predstavitvena vojaška vaja Preskok Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kaj z vojakom po 45. letu?

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o obrambi in ga bo poslala v prvo obravnavo v DZ, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Predlog novele podaja več ukrepov za izboljšanje položaja vojakov, zlasti starejših od 45 let. Ti namreč po trenutni ureditvi ne morejo več opravljati vojaške službe. Za vojake s specialističnimi znanji tako predlog novele predvideva možnost podaljšanja pogodbe, s čimer bi SV reševala problematiko popolnitve deficitarnih formacijskih dolžnosti in ohranjala v strukturi vojake s specialističnimi znanji.

Predlog novele tudi predvideva, da bi vojak po dopolnjenem 45. letu v primeru razporeditve na ministrstvo ali v drug državni organ obdržal število doseženih plačnih razredov. Če bi po razporeditvi prejemal nižjo plačo, pa bi mu ministrstvo pokrilo razliko.

Predlog prav tako dodatno poenostavlja postopek zaposlovanja pripadnikov SV-ja na ministrstvo ali v drug državni organ, saj bo takšna razporeditev možna brez javnega natečaja,

Novela predvideva še več rešitev, namenjenih povečanju zanimanja za vojaški poklic. Tako naj bi bilo po novem pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV-ja možno tudi za najmanj eno leto, medtem ko je bilo doslej možno za najmanj pet let.

Tonin: 780 milijonov evrov je minimum, da Slovenska vojska preživi

Minister za obrambo Matej Tonin je sicer predlog novele, ki za potrditev potrebuje dvotretjinsko večino navzočih poslancev, že predstavil večini poslank in poslancev. Podporo so mu doslej napovedali v koaliciji ter v opozicijskih SD-ju in SNS-u, prav tako naj bi predlagane rešitve po ministrovih zagotovilih podpirala poslanca manjšin. Tako se predlogu v takšni obliki očitno obeta zadostna podpora v DZ.

Od danes je predlog novele tudi v javni obravnavi. Objavljen je na spletnem portalu eDemokracija, komentarje nanj pa je mogoče podati do 23. julija.

Novosti za Slovensko vojsko