Vlada predlaga kvorum - vsaj četrtina volilnih upravičencev bi se morala udeležiti referenduma, da bi bila odločitev veljavna. Foto: MMC RTV SLO
Vlada predlaga kvorum - vsaj četrtina volilnih upravičencev bi se morala udeležiti referenduma, da bi bila odločitev veljavna. Foto: MMC RTV SLO
Se bo spremenila referendumska zakonodaja?
Referendum le še na predlog 40.000 volivcev

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je zagotovila, da spremembe 90. člena ustave, ki se nanašajo na postopke razpisa in izvedbe naknadnega zakonodajnega referenduma podpira celotna koalicija, nepovezani poslanci in oba predstavnika manjšine. Z SNS-om se bo sestala v ponedeljek, medtem ko SDS in SLS srečanja na to temo nista želela. Za uveljavitev spremembe je potrebna dvotretjinska podpora v parlamentu.

Poslanci ne bi več predlagali referendumov
Sloveniji se v tem letu obeta kar nekaj referendumov, zato je koalicija predlagala, da se ta institut nekoliko spremeni. Ukinili bi možnost, da razpis referenduma zahtevajo poslanci ali državni svet, kar pomeni, da bi ga lahko zahtevalo le 40.000 volilnih upravičencev, ki niso sodelovali v postopku sprejemanja zakonodaje, o kateri bi se radi izrekali na referendumu.

Določeni so zakoni, o katerih ni glasovanja
Odločitev volilvcev na referendumu pa bi bila veljavna, če bi se glasovanja udeležila vsaj četrtina vseh upravičencev. Na referendumu ne bo mogoče odločati o zakonih, ki se ukvarjajo z varnostjo države, odpravo posledic naravnih nesreč, o zakonih o davkih, carinah, izvrševanju proračuna, o zakonih, katerih zavrnitev bi imela za posledice kršitev človekovih pravic, o zakonih, ki uvajajo sklenjene mednarodne pogodbe države, razen v primeru včlanjevanje v mednarodne povezave.

Ministrica stavi na razpravo v DZ-ju
Za spremembe ustave je potrebna vsaj dvotretjinska večina glasov poslancev državnega zbora. Teh vlada za zdaj še nima, ministrica Pavlinič Krebs pa upa, da bodo argumenti v razpravi v parlamentu pritegnili še kakšen glas.

Se bo spremenila referendumska zakonodaja?
Referendum le še na predlog 40.000 volivcev