Miro Cerar je na seji poudaril, da je prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva stalna in poglavitna naloga Slovenije. Foto: EPA
Miro Cerar je na seji poudaril, da je prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva stalna in poglavitna naloga Slovenije. Foto: EPA

Svet vlade za Slovence v zamejstvu se je sešel prvič letos, seje pa so se na vladni strani poleg premierja Mira Cerarja udeležili še ministri Gorazd Žmavc, Dejan Židan, Zdravko Počivalšek, Tone Peršak ter državni sekretarji in generalni konzuli, ki so razpravljali s predstavniki slovenskih manjšin iz Avstrije, Italije in Madžarske.

Na svetu so poudarili, da mora biti vodilo pri gospodarskih vlaganjih Slovenije na območja manjšin "več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Slovenijo". Da manjšine niso del težave, ampak so del rešitve in izziv za dobrososedske odnose, je poudaril tudi minister Žmavc. Zavzel se je za "več Slovenije", ker odpiranje meja pomeni dodatno ustvarjanje gospodarskega in kulturnega slovenskega prostora.

Seja ni bila odprta za javnost
Premier in predsednik sveta Miro Cerar je v nagovoru članom sveta, ki je danes nastopil tretji mandat, poudaril, da med poglavitne in stalne naloge Slovenije
spadajo "uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva v skupnem slovenskem prostoru". Seja sicer ni bila odprta za javnost.

Svet za Slovence v zamejstvu je stalno posvetovalno telo vlade, ki ga je ta v skladu s krovnim zakonom o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ustanovila julija 2006. Poleg predsednika in podpredsednika sveta je v novi sestavi sveta še 13 predstavnikov iz zamejstva in pet predstavnikov iz Slovenije.