Jorg Kristijan Petrovič. Foto: BoBo
Jorg Kristijan Petrovič. Foto: BoBo

Vlada se je odločila predlagati Jorga Kristijana Petroviča za slovenskega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča na začetku meseca, ko je predlog tudi posredovala v DZ.

Vladni predlog je sredi meseca obravnaval odbor DZ-ja za zadeve Evropske unije, ki je h kandidaturi podal negativno mnenje in ga posredoval vladi.

Ministrstvu za finance je vlada ob tem naložila, da predlog kandidature posreduje generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

"Po prejemu tega mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam Evropske unije mora vlada o predlogu obvestiti državni zbor, pri čemer na mnenje delovnega telesa državnega zbora ni vezana," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Evropsko računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice EU-ja. Imenuje jih Svet EU-ja za šest let po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Trenutnemu članu Samu Jerebu se na sodišču v Luksemburgu mandat izteče 6. maja 2022, Slovenija pa mora najpozneje do 29. oktobra predlagati novega kandidata za člana sodišča.

Petrovič, ki je magister ekonomije, je od pomladi 2013 prvi namestnik predsednika slovenskega Računskega sodišča.