Bo operativni del policije izločen iz enotnega plačnega sistema? Foto: BoBo
Bo operativni del policije izločen iz enotnega plačnega sistema? Foto: BoBo
Sorodna novica Hojs: "Zagovarjam to, da ta enotni plačni sistem gre po gobe"

Predsednik vlade Janez Janša je pred časom in ob robu stavke enega policijskega sindikata napovedal, da bodo operativni del policije izločili iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja.

Zdaj je vlada na seji sklenila, da mora ministrstvo za javno upravo najpozneje do 5. februarja pripraviti izhodišča za prenovo plačnega sistema in ga posreduje vladi v obravnavo.

Izhodišča za pogajanje s sindikati

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja s stavkovnim odborom Policijskega sindikata Slovenije. Vodil jo bo državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler. Obenem je vlada sprejela odgovor na stavkovne zahteve sindikata, ki predstavlja tudi izhodišča za pogajanja s stavkovnim odborom. Vlada vztraja pri svoji odločitvi, da primerjalna analiza vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede.

Vlada se je namreč danes seznanila z informacijo o stanju realizacije zavez iz dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in sklenjenih stavkovnih sporazumov iz leta 2018.

Ministrstvom je ob tem vlada naložila, da zagotovijo, da delovne in strokovne skupine iz njihove pristojnosti v zvezi s posameznimi zavezami nadaljujejo delo z namenom, da bodo dogovorjene zaveze čim prej realizirane. O opravljenem delu pa bodo morala pristojna ministrstva mesečno poročati vodji vladne pogajalske skupine.

Na ministrstvu za javno upravo ob tem pojasnjujejo, da je bila velika večina zavez že v celoti realizirana, nekaj posameznih zavez pa je ostalo še nerealiziranih zaradi različnih razlogov. Glede na to se ponovno določa nosilce nekaterih zavez ter roke za njihovo realizacijo. Že ustanovljene delovne in strokovne skupine v zvezi s posameznimi zavezami pa, ob morebitni potrebi po spremembi njihovega članstva, nadaljujejo svoje delo.

Sorodna novica Koritnik napovedal prenovo plačnega sistema v javnem sektorju

Na kateri dan v mesecu naj bodo izplačane plače

Vlada je danes prav tako sprejela izhodišča za pogajanja glede spremembe dneva za izplačilo plač pri proračunskih uporabnikih. Predlaga, da se določi, da je izplačilni dan za plače pri proračunskih uporabnikih najpozneje 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Kot so zapisali, bi s tem razbremenili službe za obračun plač v dneh neposredno pred izplačilnim dnem.

Praksa je namreč pokazala, da so zaradi dokaj zgodnjega datuma obračuna plač (praviloma 5. v mesecu) za pretekli mesec računovodske in kadrovske službe v dneh pred izplačilom izredno obremenjene, pogosto pa tudi izplačila plač in povračil ne odražajo dejanskega rednega dela v preteklem mesecu, temveč sledijo pozneje poračuni zaradi dejanske prisotnosti oziroma odsotnosti zaposlenih.

Zaradi lažjega prehoda na nov sistem in premostitve obdobja izplačila zadnje plače pred uveljavitvijo spremembe izplačilnega dneva vlada predlaga uveljavitev spremembe v mesecu juniju, ko bo zaposlenim v javnem sektorju 5. v mesecu izplačan regres za letni dopust.

Kot so še pojasnili, je predlog spremembe izplačilnega dneva v tej smeri predlagal tudi strateški svet za debirokratizacijo. Tudi za ta pogajanja pa je vlada danes že pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.