Vlada sicer v nadzorni svet RTV Slovenija imenuje štiri od enajstih članov.

Ena uvodnih nalog nadzornega sveta v novi sestavi bo potrditev finančnega načrta javnega zavoda za tekoče leto. Tega nadzorniki še niso potrdili, zato v veljavi še naprej ostaja odločitev o začasnem financiranju po dvanajstinah.

RTV Slovenija je lani ustvarila za 3,2 milijona evrov izgube, ki jih bo pokrila s presežki prihodkov nad odhodki preteklih let.

Foto: BoBo
Foto: BoBo