Papič je v programu poudaril predvsem potrebo po kakovostnem razvoju univerze. Velik poudarek pripisuje sodelovanju s študenti v boju za čim bolj kakovosten študij. Foto: BoBo
Papič je v programu poudaril predvsem potrebo po kakovostnem razvoju univerze. Velik poudarek pripisuje sodelovanju s študenti v boju za čim bolj kakovosten študij. Foto: BoBo

Na voliščih 26 članic ljubljanske univerze in rektoratu se je volitev udeležilo 2.719 (6,1 odstotka) volilnih upravičencev, čeprav je v volilni imenik vpisanih 44.693 volilnih upravičencev. Rektorja so prvič v zgodovini Univerze v Ljubljani volili vsi zaposleni in študenti.

Pri štetju glasov sta skupini strokovnih delavcev in študentov predstavljali vsaka po dvajset odstotkov vseh glasov, skupina preostalih zaposlenih pa šestdeset odstotkov vseh glasov.

Papič je bil za novega rektorja Univerze v Ljubljani izvoljen za mandatno obdobje od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021. Sedanjemu rektorju Ivanu Svetliku, čigar rektorovanje je zaznamovala predvsem afera dodatkov za stalno pripravljenost, se bo štiriletni mandat iztekel septembra.

Papič je sicer redni profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, je predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave, od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško dejavnost, od leta 2013 je dekan fakultete.