Finančno stanje javnega zavoda RTV Slovenija je že vrsto let zaostreno in negotovo. Razlogov za to je več, med njimi pa izstopata zakon o RTV Slovenija, ki ne sledi več toku časa in je potreben prenove, ter neuresničene zaveze iz stavkovnega sporazuma, podpisanega leta 2018. Skupni strošek javnega zavoda RTV Slovenija, ki je hkrati tudi dolg države do javnega zavoda, iz naslova sklenitve stavkovnega sporazuma znaša več kot 21 milijonov evrov. Vodstvo RTV Slovenija zato ustanovitelja poziva k spoštovanju zavez in ustrezni uskladitvi RTV-prispevka.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na predsednika vlade dr. Roberta Goloba, predsednico državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič in poslanske skupine naslovil pismo, v katerem je pozdravil namero Vlade Republike Slovenije za spremembo zakona. Kot je zapisal, je to odlična priložnost za temeljit pregled zakona in odpravo njegovih pomanjkljivosti, ki že leta omejujejo razvoj največjega medijskega zavoda v državi.

Vladi je zato predlagal, naj pri nadaljnji zakonodajni proceduri nameni posebno pozornost tudi ključnim točkam, ki bi omogočile obstoj in nemoten razvoj javnega medija. Gre za nujno uskladitev RTV-prispevka z inflacijo oziroma tehten premislek o drugi obliki financiranja javnega zavoda za ohranitev vsaj sedanjega obsega javne službe. Prav natančnejša definicija njenega obsega in določitev nalog, ki jih je RTV Slovenija dolžna izvajati v okviru javne službe, bi morale biti ključne spremembe novega zakona. Ločeno od javne službe pa bi bilo nujno jasneje definirati tudi obseg in izvajanje tržne dejavnosti v javnem mediju.

Vodstvo je v okviru obravnave novele Zakona o RTV Slovenija predlagalo tudi, da se glede na pomen največjega medijskega zavoda v državi omogoči vsem zainteresiranim v javni razpravi podati mnenja in pričakovanja do medijskega zavoda. Širok konsenz glede položaja RTV Slovenija je nujen, saj je javni zavod v službi vseh državljank in državljanov, njegovo delovanje potrebuje kritično podporo javnosti, plačnikov RTV-prispevka, s katerim mora zavod v čim večji možni meri zagotavljati vsebine, ki jih ti potrebujejo in želijo.

Ključni pogoj za uresničitev javnega poslanstva RTV Slovenija pa je njegova finančna stabilnost in neodvisnost. Generalni direktor RTV Slovenija je zato ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik pozval k izpolnitvi obveznosti iz stavkovnega sporazuma, zaradi katerega je RTV Slovenija morala plačati že več kot 21 milijonov evrov.

Ker stavkovni sporazum za RTV Slovenija brez kakršnega koli dvoma velja, in nobeno pravno dejstvo ne potrjuje drugačnega stališča, vodstvo RTV Slovenija vlado poziva, naj zaradi finančne stabilnosti zavoda nemudoma pristopi k izpolnitvi obveznosti.

Sicer pa je generalni direktor RTV Slovenija od nastopa mandata sprejel vrsto ukrepov za finančno stabilizacijo javnega zavoda RTV Slovenija, kar se kaže tudi v spodbudnih rezultatih v prvem četrtletju letos. Žal pa so predvsem višje cene energentov vloženi napor praktično izničile, zato je takojšnje ukrepanje ustanovitelja za zagotovitev finančne stabilnosti javnega zavoda nujno.