RTV Slovenija že precej občuti naraščajočo revščino v državi. Foto: MMC RTV SLO
RTV Slovenija že precej občuti naraščajočo revščino v državi. Foto: MMC RTV SLO

Prosim? Ste morda opazili, da cel javni sektor varčuje? Se vam davkoplačevalci zdijo samopostrežna trgovina?

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk na twitterju.

A ne bi najprej prečitali naše vloge, potem pa komentirali? Al se v naši deželi odloča le še glede na naslove člankov in objave na tw?

Marko Filli v odgovoru Žigi Turku

Po besedah generalnega direktorja Marka Fillija prihodnje leto namreč ni več zakonske podlage, ki bi določala višino RTV-prispevka. Zato vlado poziva, naj zakonsko uredi višino prispevka od 1. 1. 2013 naprej, ko bo njegova višina postala nedoločena.
Ob tem je vodstvo RTV-ja prepričano, da "ekonomski razlogi govorijo v prid zvišanju oziroma vsaj ohranitvi dosedanje višine" prispevka. To podpirata tudi programski in nadzorni svet RTV Slovenija. Sicer pa RTV za letos načrtuje 90,3 milijona evrov prihodkov iz prispevka oz. 73,8 odstotka vseh prihodkov brez razvojnih sredstev. Drugi prihodki so oglaševanje, sofinanciranje države ter finančni in drugi komercialni prihodki.
Razloge za finančno stisko vodstvo vidi v zaostajanju prispevka za inflacijo, v razvoju elektronskih medijev, razmerah na oglaševalskem trgu, naraščanju števila oproščenih zavezancev za RTV-prispevek in zaradi vstopa v plačni sistem javnega sektorja.
Nacionalka v zadnjih letih izvedla tudi številne projekte "nacionalnega pomena brez sofinanciranja iz državnega proračuna" kot predvideva zakonodaja. "RTV Slovenija intenzivno dela na razvoju in uvaja tehnologije, ki so na primerni razvojni stopnji. V omenjeno kategorijo sodi tudi digitalizacija nasploh, ki je po ZRTVS predvidena za sofinanciranje iz proračuna, a jo RTV Slovenija izvaja v okviru lastnih sredstev," poudarjajo v vodstvu.

Manj služb, manj denarja, manj oglasov, manj denarja
Skupaj z naraščanjem števila ljudi, ki so oproščeni plačevanja prispevka, in zakonodajo, ki omejuje že tako upadajoče oglaševanje, se izpadi merijo že v več milijonih evrov. Samo zaradi večjega števila socialno ogroženih, ki jim prispevka ni treba plačevati, je izpad znašal več kot štiri milijone evrov.

Hkrati pa poudarjajo, da se bo z zvišanjem prispevka "vzpostavila vnovična možnost za programski razvoj in ponudbo novih programov", izvajali bodo načrt urejanja statusa stalnih honorarnih sodelavcev ob nadaljnjem zmanjševanju skupnega števila sodelavcev in progresivno zmanjševali porabo denarja, pridobljenega iz finančnih naložb.

Prosim? Ste morda opazili, da cel javni sektor varčuje? Se vam davkoplačevalci zdijo samopostrežna trgovina?

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk na twitterju.

A ne bi najprej prečitali naše vloge, potem pa komentirali? Al se v naši deželi odloča le še glede na naslove člankov in objave na tw?

Marko Filli v odgovoru Žigi Turku