Dijaki pred Gimnazijo Ledina v Ljubljani, ki je zaradi prevelikega zanimanja omejila vpis. Foto: BoBo
Dijaki pred Gimnazijo Ledina v Ljubljani, ki je zaradi prevelikega zanimanja omejila vpis. Foto: BoBo
Poleg gimnazij so vpis omejile tudi številne zdravstvene šole. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Od gimnazij bodo vpis omejile Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (za program gimnazija in program ekonomska gimnazija), Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (za programa gimnazija in predšolska vzgoja), Gimnazija Šiška, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Poljane, Gimnazija Ledina, Gimnazija Vič, II. gimnazija Maribor, III. gimnazija Maribor (program predšolska vzgoja), Gimnazija Celje Center (za programe predšolska vzgoja, umetniška gimnazija in gimnazija), I. gimnazija v Celju, Gimnazija Murska Sobota, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (za programe umetniška gimnazija, gimnazija in predšolska vzgoja) in Waldorfska gimnazija.

Precej omejitev je tudi na srednjih zdravstvenih šolah. Omejitve bodo imele Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (za program zdravstvena nega), Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (za programe farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, zobotehnik in tehnik laboratorijske medicine), Srednja zdravstvena šola Ljubljana (za program zdravstvena nega), Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor in Srednja zdravstvena šola Celje (obe za program kozmetični tehnik).

Med šolami z omejitvijo so tudi šole, kjer poučujejo računalništvo. Omejitve bodo imele Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (za program tehnik računalništva), Srednja šola tehniških strok Šiška (za program računalnikar), Srednja elektro-računalniška šola Maribor (za programa tehnik računalništva in računalnikar) in Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (za program elektrikar).

Na nekaterih šolah bodo omejitve v programih frizer, medijski tehnik in veterinarski tehnik.

Na voljo 22.892 mest
Prvotno je bilo v vseh srednješolskih programih za šolsko leto 2018/2019 skupaj razpisanih 23.644 vpisnih mest, a je ministrstvo zaradi zmanjšanega zanimanja kandidatov na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšalo. Tako je na voljo 22.892 razpisanih mest. Po zadnjih podatkih, ki jih je javnosti posredovalo ministrstvo, je na mesta, ki so na voljo, prijavljenih 18.175 kandidatov.

Po podatkih ministrstva se je v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 486 kandidatov (lani 432), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3666 (lani 3821), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7519 (lani 7827), v programe gimnazij pa 6504 kandidati (lani 6427). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5328 (431 za zasebne), za programe strokovne gimnazije pa 1176 kandidatov.

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 2,7 odstotka kandidatov (lani 2,3 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 20,2 odstotka (lani 20,6 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 41,4 odstotka (lani 42,3 odstotka), v gimnazijske programe pa 35,8 odstotka kandidatov (lani 34,7 odstotka), so navedli na ministrstvu.