Mateja Vraničar Erman prvič v vlogi finančne ministrice na vladi. Foto: MMC RTV SLO
Mateja Vraničar Erman prvič v vlogi finančne ministrice na vladi. Foto: MMC RTV SLO
Evro denar
Osrednji proračun je za državo in državljanje pomembna tema, saj določa, kako se bo porabilo osem milijard evrov skupnega denarja. Foto: Reuters

Najbrž bo več davčnih prihodkov, a to ne pomeni dodatnih možnosti za povečano porabo, temveč dodatne omejitve v času strukturnega usklajevanja proračunov s fiskalnim pravilom.

Ministrica Mateja Vraničar Erman
Sprejet proračun za dve leti

Oboje mora letos obravnavati še zakonodajna veja oblasti.
S predlogom proračuna so se prejšnji teden že seznanili koalicijski partnerji, ko je predsednik vlade Miro Cerar med prioritetami poudaril zdravstvo, infrastrukturo in znanost. Gre za področja, ki peljejo našo družbo naprej in omogočajo gospodarsko rast ter več delovnih mest, je dejal.

Vlada mora predlog sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 poslati v obravnavo v DZ najpozneje do 1. oktobra.

Podrobnosti sprejetega predloga proračuna za prihodnji dve leti je po seji vlade javnosti predstavila nova finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.
Odhodki bodo prihodnje leto znašali 9,527 milijarde evrov, prihodki pa 8,846 milijarde, kar pomeni, da bo primanjkljaj znašal 1,6 odstotka BDP-ja
Leto zatem bodo odhodki znašali 9,573 milijarde evrov, primanjkljaj pa naj bi znašal 0,9 odstotka BDP-ja.
Ključne prioritete v obdobju 2017-2018 so varnost, infrastruktura, znanost, informacijska družba in zdravje. Zanje bo v proračunu za leto 2017 namenjenih skoraj 2,2 milijarde evrov, leta 2018 pa skoraj 2,3 milijarde evrov.
Višja fiskalna prizadevanja
Vlada pričakuje višje prihodke, predvsem na račun višjih prihodkov iz naslova davkov. A to ne pomeni večjega porabe na drugi strani, je poudarila. Strukturno usklajenost proračuna je v skladu s fiskalnim pravilom treba doseči v določenem časovnem obdobju, in če so razmere ugodnejše, torej če je gospodarska rast višja, potem se obdobje za dosego strukturne uravnoteženosti skrajša. Potrebna so dodatna fiskalna prizadevanja in več rezov pri odhodkih, je povedala ministrica.
Več denarja za zdravstvo
Večja sprememba je dodaten denar za zdravstveno blagajno. Predlog predvideva dodatnih 35 milijonov evrov v letu 2017 in dodatnih 49 milijonov evrov v letu 2018. Zaradi ugodnejše gospodarske slike ne bo dodatnega primanjkljaja, bo pa zdravstvo lahko krajšalo čakalne dobe, je zatrdila ministrica.
Pokojnine
Za področje pokojnin leta 2017 je predvidena redna 1-odstotna uskladitev. Za določanje višine letnega dodatka se bodo upoštevale tudi morebitni pokojninski prihodki iz tujine. Letošnja izredna uskladitev naj bi se - kot po načrtu - izvedla oktobra, mora pa to še potrditi vlada na eni izmed prihodnjih sej.
Povprečnina za občine je za leto 2017 določena na 530 evrov, čeprav pogajanja med lokalnimi oblastmi in vlado še niso končana. Bodo pa ekonomsko močnejše občine dobile več denarja zaradi višjega zneska pobranih dohodnin.
Glede pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki zahtevajo skupno 330 milijonov evrov, je ministrica razkrila, da proračun za leto 2017 predvideva 2,5-odstotno rast stroškov dela v primerjavi z ocenjeno realizacijo. Upa, da bodo na pogajanjih skupno ugotovili, da je to ustrezna rast za letos.
Ekipa ministrice
Vladi je predlagala, da Irena Sudin in Miranda Groff Ferjančič, ki sta že državni sekretarki, ohranita mesti. Predlagala je še dve dodatni imenovanje: Tilna Božiča za davčno področje in Marijo Janc za področje proračuna in javnih financ. Za Metoda Dragonjo je dejala le, da se "z njim pogovarja".Najbrž bo več davčnih prihodkov, a to ne pomeni dodatnih možnosti za povečano porabo, temveč dodatne omejitve v času strukturnega usklajevanja proračunov s fiskalnim pravilom.

Ministrica Mateja Vraničar Erman
Sprejet proračun za dve leti