Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je zapisala služba za odnose z javnostmi, veljavna zakonodaja "sodišče obvezuje odločati tudi v takih primerih, ki segajo celo v obdobja, ki so predmet zgodovinskega preučevanja, tudi če obsojenci niso več živi. Ob prejemu zahteve za varstvo zakonitosti od pristojnega, po zakonu določenega vložnika mora torej vrhovno sodišče izvršiti zakonsko določeno obveznost in o njej odločiti."

Kot so še zapisali, se vrhovno sodišče pri tem ne more sklicevati na zgodovinska dejstva, ampak na tista, ki so razvidna iz konkretnega sodnega spisa konkretne obravnavane zadeve in na upoštevanje procesnih pravil, ki so prav tako določena v procesnem zakonu. "Tudi slednjega ne sprejema vrhovno sodišče, niti nobene drugo sodišče v državi, temveč jih sprejema zakonodajna veja oblasti, ki jo v naši državi predstavlja državni zbor (skupaj z državnim svetom). Druge možnosti glede na veljavna zakonska določila vrhovno sodišče nima."

Kot smo poročali v torek, je center Simona Wiesenthala pri slovenski veleposlanici v Izraelu ostro protestiral zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika iz leta 1946. Kot so poudarili v centru, "ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin".

Vrhovno sodišče je obsodbo razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena.