Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je sporočil, da je sodišče umaknilo sporno sporočilo. Foto: BoBo
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je sporočil, da je sodišče umaknilo sporno sporočilo. Foto: BoBo

Skupina vidnih slovenskih pravnih strokovnjakov, profesorjev in nekdanjih evropskih in ustavnih sodnikov je namreč v petek poskočila zaradi stališča vrhovnega sodišča do razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Pro Plus. ESČP je namreč v torek razsodil v več let starem sporu med podjetjem Pro Plus in Slovenijo oz. agencijo za varstvo konkurence.

Zadnja mora zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja podjetju plačati 52.500 evrov odškodnine in pokriti za 10.000 evrov stroškov. Vrhovno sodišče pa je pozneje sporočilo, da jih ESČP z argumentacijo ni prepričal. "Po mnenju vrhovnega sodišča ESČP ni v zadostni meri upošteval posebne določbe zakona o preprečevanju omejevanja konkurence," so zapisali v sporočilu za javnost vrhovnega sodišča.
Vrhovno sodišče sporočilo obžaluje
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pa je zdaj v soglasju z vodji oddelkov sodišča sporočil, da se vrhovno sodišče zaveda pomena in vloge, ki jo je imel in jo ima ESČP pri uveljavljanju in zagotavljanju človekovih pravic v celotnem prostoru Sveta Evrope. Zato, kot je dodal, obžalujejo, da je bilo prvotno sporočilo zapisano na ta način, da je povzročilo v javnosti tudi tako negativne interpretacije.

Vrhovno sodišče po navedbah predsednika sicer zaznava težavo v nekaterih sodnih postopkih zaradi neusklajenosti domače, nacionalne zakonodaje s pričakovanji, izraženimi v odločbah ESČP-ja glede načel, ki naj se v sodnih postopkih spoštujejo zaradi zagotovitve poštenega postopka. "To je bil tudi razlog za problematiziranje obrazložitve odločbe ESČP-ja v navedeni zadevi Pro Plus, kar pa ne more pomeniti, da se pričakuje sprememba stališč ESČP-ja v prihodnjih odločitvah, temveč ustrezno prilagoditev domače zakonodaje ali pa, če do tega ne bo prišlo, domače sodne prakse," je pojasnil.

Florjančič pri predsedniku Pahorju
Florjančič se je pred izdajo sešel s predsednikom republike Borutom Pahorjem, mu pojasnil svoj pogled v povezavi z zadevo Pro Plus in ga tudi obvestil o nadaljnjih korakih za odpravo nesporazuma glede spoštovanja odločitev ESČP-ja. Pahor je odločitev pozdravil, saj odpravlja dvome o spoštovanju odločb sodišč.

Vrhovno sodišče je kot rečeno pretekli teden razburilo javnost z obvestilom, da ga ESČP z argumentacijo ob razsodbi, da država podjetju Pro Plus ni zagotovila pravice do poštenega sojenja, ni prepričal. V izjavi, objavljeni tudi na spletni strani sodišča, so navedli, da odločitve sodišč upoštevajo in jih tam, kjer je to potrebno, vključujejo v svoje delo, spoštujejo pa tiste odločbe, ki prepričajo z argumentacijo.

Obvestilo so obsodili pravni strokovnjaki, ki so vrhovnemu sodišču očitali samovoljno ravnanje. Javno so objavi že pretekli teden nasprotovali štirje vrhovni sodniki, ki so od Florjančiča zahtevali pojasnilo, kdo je avtor izjave vrhovnega sodišča in kako je sploh dovolil njeno objavo na spletni strani sodišča.

Danes pa se jim je pridružilo še sedem vrhovnih sodnikov upravnega oddelka sodišča, ki so navedli, da izjave, ki jo je sodišče pretekli teden objavilo na spletni strani glede sodbe ESČP-ja v zadevi Pro Plus, ne sprejemajo. "Ta izjava ni bila dana niti v našem imenu niti z našo vednostjo ali soglasjem, v zadevi pa tudi ni odločal senat upravnega oddelka," so pojasnili v izjavi, pod katero so se podpisali Peter Golob, Brigita Domjan Pavlin, Erik Kerševan, Marko Prijatelj, Borivoj Rozman, Tatjana Steinman in Nataša Smrekar.