Vrhovno sodišče se glede vprašanja anonimnosti novinarskih virov do zdaj še ni izrecno opredelilo, niti ni tega storilo ustavno sodišče, zato je v tem primeru zavzelo precedenčno stališče, pri čemer se je oprlo na odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Foto: BoBo
Vrhovno sodišče se glede vprašanja anonimnosti novinarskih virov do zdaj še ni izrecno opredelilo, niti ni tega storilo ustavno sodišče, zato je v tem primeru zavzelo precedenčno stališče, pri čemer se je oprlo na odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Foto: BoBo

Vrhovno sodišče je objavilo anonimizirano obliko odločitve o reviziji v zadevi, v kateri je tožnik zaradi objavljenega članka od medijske hiše zahteval 9.500 evrov odškodnine, ker naj bi ta s prispevkom posegla v njegovo v čast in dobro ime, in 500 evrov odškodnine, ker naj bi medijska hiša posegla v njegovo pravico do zasebnosti, ker je brez njegovega soglasja ob članku objavila njegovo fotografijo. Tožnik, nekdanji veleposlanik, je trdil, da navedbe, med drugim, da naj bi državni proračun oškodoval za 350.000 evrov, niso bile resnične.

V omenjeni tožbi, v kateri je prvostopenjsko sodišče zahtevek v celoti zavrnilo, po pritožbi pa je prvostopenjsko odločitev potrdilo še drugostopenjsko sodišče, je vrhovno sodišče dopustilo revizijo glede dveh vprašanj. Najprej glede tega, ali je novinar na zahtevo tožnika dolžan sodišču razkriti identiteto neimenovanega vira. Nadalje pa še glede vprašanja, ali mora novinar pri uporabi informacij, pridobljenih od neimenovanega vira, še dodatno preveriti takšne informacije.

Sodišče se glede anonimnosti virov ni opredelilo
Vrhovno sodišče se glede vprašanja anonimnosti novinarskih virov do zdaj še ni izrecno opredelilo, niti ni tega storilo ustavno sodišče, zato je v tem primeru zavzelo precedenčno stališče, pri čemer se je oprlo na odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. V njegovi judikaturi je utrjeno stališče, da je pravica zagotavljati anonimnost virov sestavni del novinarjeve svobode izražanja. Pravice do zagotovitve anonimnosti virov zato ni mogoče šteti za nekakšen novinarski privilegij, temveč zlasti kot del pravice javnosti do obveščenosti, so zapisali na vrhovnem sodišču.

To tako tudi samo ugotavlja, da novinar na zahtevo nasprotne stranke ni dolžan razkriti novinarskega vira, "saj ne gre za izjemen položaj, v katerem bi javni interes očitno pretehtal nad načelom varovanja zaupnosti virov". V povezavi z vprašanjem dodatnega preverjanja informacij, pridobljenih od anonimnega vira, pa je vrhovno sodišče ugotovilo, da sporni članek ni obravnaval tožnikovega zasebnega udejstvovanja, temveč se je omejil na njegova ravnanja pri vodenju slovenskega veleposlaništva. "Šlo je torej za poročanje o temi v javnem interesu – neupravičeni porabi proračunskih sredstev –, ki ne zadeva le prizadetega tožnika, temveč splošno javnost," je v odločitvi zapisalo vrhovno sodišče.

Sodišče pritrdilo novinarkam
Ob tem so se sicer vrhovni sodniki strinjali, da mora novinar neuradno prejete informacije še posebej skrbno preveriti, kar naj bi avtorici spornega članka po mnenju senata vrhovnega sodišča tudi skušali narediti. Predvsem pa je pomembno, da sta skušali informacije preveriti tudi pri samem tožniku, ki pa se do njih ni želel opredeliti, zato novinarkama ni mogoče očitati nekorektnega ravnanja.

Glede na vse ugotovljene okoliščine je vrhovno sodišče pritrdilo presoji nižjih sodišč, da je bila v tem primeru podana zadostna podlaga za dobro vero novinark v resničnost sporne objave, ki je glede na vsebino celotnega zapisa ni mogoče razumeti kot poskus očrnitve in diskreditacije tožnika, temveč kot prispevek k javni razpravi o (ne)upravičenosti porabe proračunskih sredstev, so zapisali na vrhovnem sodišču. Neuradno gre za tožbo nekdanjega veleposlanika v Parizu Janeza Šumrade, ki je za 10.000 evrov odškodnine tožil novinarki Dnevnika, ki sta pisali o domnevno nezakoniti porabi sredstev na veleposlaništvu in o tem, da naj bi Šumrada proračun oškodoval za 350.000 evrov.

V DNS-ju in ZNP-ju zadovoljni
V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so v odzivu zapisali, da odločitev sodišča pozdravljajo, saj je zagotavljanje in varovanje anonimnosti vira informacij eden osnovnih mehanizmov, ki novinarjem omogoča pridobivanje pomembnih informacij v javnem interesu od virov, ki bi bili v primeru razkritja deležni različnih sankcij. Strinjajo se tudi z utemeljitvijo glede skrbnega preverjanja informacij anonimnega vira in pridobitve odziva osebe, o kateri se piše. Kot so pojasnili, tudi njihov kodeks od novinarja zahteva, da kadar je le mogoče, navede vir informacije in v primeru objave hudih obtožb pridobi odziv prizadetega, hkrati pa novinarju daje pravico, da se z virom dogovori za zagotavljanje anonimnosti in ga obvezuje, da je takšen dogovor tudi dolžan spoštovati.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) menijo, da je odločitev sodišča dobrodošla predvsem z vidika utrjevanja sodne prakse, ki je na tem področju ni veliko, kakšnega večjega vpliva na delo novinarjev pa po njihovem mnenju ne bo imela. "Že zdaj je namreč veljalo, da novinarjem ni treba razkrivati svojih virov. Tudi informacije, ki smo jih pridobili od anonimnih virov, smo bili novinarji dolžni dodatno preverjali že zdaj. Enako velja tudi za pridobivanje odziva osebe, o kateri se piše. Oboje namreč zahteva novinarski kodeks," so zapisali.