Se je velikost bančne luknje umetno napihovala, se je vprašal Jernej Vrtovec. Foto: BoBo

Komisija se je dogovorila o načinu svojega dela. "Vesel sem tega, da lahko pričakujem močno in tvorno sodelovanje predstavnikov vseh poslanskih skupin," je poudaril Jernej Vrtovec iz NSi-ja. "Pred nami je veliko dela, a ga bomo zagrizeno opravili," so se po njegovih besedah strinjali člani komisije.

Poslanske skupine bodo predlagale najboljše strokovnjake oziroma sodelavce, je pojasnil. Komisija je sprejela tudi sklepe o izvedbi preiskovalnih dejanj oz. zahteve za pridobitev gradiva. "Tega je zelo veliko," je poudaril predsednik komisije.

Od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) tako poslanci zahtevajo dokumentacijo in zapisnike sej različnih odborov o prenosu in prodaji terjatev ter upravljanju preostalega premoženja. Zahtevajo tudi gradiva vlade iz obdobja ustanovitve slabe banke in prenosa terjatev. Zanima jih, kdo so bili odločevalci, ki so se odločili, katere terjatve naj bodo prenesene in po kakšnih cenah. Zahtevali bodo tudi gradivo ministrstva za finance in posebne medresorske vladne skupine, Banke Slovenije, komisije za preprečevanje korupcije ter Računskega sodišča RS-a.

Preiskovalna komisija DZ-ja bo preiskovala delovanje t. i. slabe banke. Foto: BoBo

Vrtovec: Se je bančna luknja umetno napihovala?

Vrtovec je pri tem vsem naslovnikom za pridobitev gradiv namenil poziv, naj sodelujejo pri opravljanju dela preiskovalne komisije, da ne bi po nepotrebnem šli v sodne postopke.

Preiskovalna komisija se bo sicer osredotočila na tri glavne sklope vprašanj. Prvi je sam prenos terjatev, med drugim, kako so nastali seznami za prenos in zakaj so bila na njih določena podjetja, ki domnevno tja niso spadala. "Se je umetno napihovala velikost bančne luknje?" je vprašal Vrtovec in napovedal ugotavljanje, kdo je delal te sezname.

Komisija bo ugotavljala tudi, kako so potekala vrednotenja terjatev. Zanima jih, ali je pri tem sodelovala kakšna revizijska družba, katere vodstveni kadri so se pozneje zaposlili v DUTB-ju.

Drugi element, na katerega se bo osredotočila komisija, je preiskava upravljanja premoženja in terjatev na DUTB-ju. "Obstajajo indici in pričanja, da določeno delo ni bilo izvedeno, kljub temu da so bile pogodbe podpisane in da so določeni pravni subjekti plačila prejeli," je poudaril Vrtovec.

Proučili bodo tudi pripojitev Factor banke. Foto: BoBo

Pripojitev Factor banke in Probanke

Proučili bodo tudi zaposlovanje na DUTB-ju, pripojitev Factor banke in Probanke ter vlogo Slovenskega državnega holdinga (SDH) pri prenašanju terjatev s SDH-ja na DUTB.
Ne nazadnje pa člane komisije zanima, po kakšni vrednosti in komu je slaba banka prodajala terjatve.

Sprašujejo se, ali je vsem potencialnim ponudnikom zagotavljala enako obravnavo oz. ali so prvotni lastniki ali z njimi povezane osebe poceni odkupovali terjatve. Zaposleni na DUTB-ju pa naj bi se tudi v več primerih prezaposlili na delovna mesta v skladih, ki jim je pred tem slaba banka prodala terjatve.

Vrtovec je sicer obljubil varovanje vseh tajnih podatkov in zaščito prič, ki bodo želele ostati skrite pred javnostjo. Je pa obljubil zaslišanje "čim več prič" na javnosti odprtih sejah in "pestro dogajanje".

Komisija "nima lisic, da bi koga zaprli"

Komisija bo operativno delo začela, ko se bo seznanila s prejetim gradivom. "Od tega, kako hitro bomo dobili gradivo, bo odvisen začetek zaslišanj," je povedal predsednik komisije.
Spomnil je še, da preiskovalna komisija "nima lisic, da bi nekoga zaprli". "Imamo pa možnost zbrati dovolj gradiva in skupaj s strokovnjaki priti do ugotovitev, da zadevo preda preiskovalnim organom in vloži kazenske ovadbe."

V komisiji so predstavniki vseh poslanskih skupin. Predsednik je Vrtovec, podpredsednica Monika Gregorčič (SMC), člani pa Anže Logar (SDS), Igor Peček (LMŠ), Meira Hot (SD), Željko Cigler (Levica), Franc Kramar (SAB), Jurij Lep (DeSUS) in Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS).