Statistika navaja, da so še posebej ogrožena skupina brezdomci. Foto: EPA
Statistika navaja, da so še posebej ogrožena skupina brezdomci. Foto: EPA

4-članska družina bi za uvrstitev nad prag potrebovala 924 evrov na mesec. Stopnja revščine bi dosegla 25-odstotni delež, če v podatke ne bi bili vključeni socialni transferji, so povedali predstavniki statističnega urada.

Med bolj ogrožene skupine sodijo predvsem ženske nad 65. letom, najemniki stanovanj, enostarševske družine, samostojna gospodinjstva in brezposelni. Najnižja stopnja tveganja revščine pa je bila opažena pri zaposlenih, starih od 25 do 49 let.

V primerjavi z drugimi državami članicami EU-ja je imela Slovenija razmeroma nizko stopnjo tveganja revščine - nižji delež so imele le še Češka, Nizozemska in Švedska.

Države z največjim deležem ljudi pod pragom tveganja revščine so bile Irska, Grčija, Španija, Italija, Latvija, Litva, Poljska in Portugalska.

Če bi revščino primerjali s pariteto kupne moči, da bi lažje primerjali življenjske pogoje revnih v državah Unije, bi ugotovili, da so revni v Sloveniji živeli na nižji življenjski ravni kot na Nizozemskem ali Švedskem, vendar bolje kot na Češkem.