Vodja ekspertne skupine za pomoč pri reševanju spolnih zlorab v Cerkvi Andrej Saje pravi, da je spolno nasilje tudi v cerkvenem pravu kaznivo dejanje, ki ga je treba obravnavati na ustreznih sodiščih. Foto: RTV SLO
Vodja ekspertne skupine za pomoč pri reševanju spolnih zlorab v Cerkvi Andrej Saje pravi, da je spolno nasilje tudi v cerkvenem pravu kaznivo dejanje, ki ga je treba obravnavati na ustreznih sodiščih. Foto: RTV SLO
cerkev
Po navedbah SŠK-ja pa se je število novih primerov zlorab, ki jih zagrešijo duhovniki, znižalo, odkar so posamezne krajevne Cerkve pozornejše na spolno nasilje in v zvezi s tem učinkoviteje in odločneje ukrepajo. Foto: MMC RTV SLO

Katoliška cerkev na Slovenskem je leta 2009 kot odraz potrebe po strokovnem pristopu k reševanju spolnih zlorab tako ustanovila ekspertno skupino za pomoč pri reševanju spolnih zlorab v Cerkvi.

"Spolno nasilje je tudi v cerkvenem pravu kaznivo dejanje"
Skupina je bila ustanovljena na pobudo tiskovnega predstavnika in generalnega tajnika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta ter po zgledu drugih škofovskih konferenc po svetu.

Trenutno je sestavljena iz treh članov, poleg cerkvenega pravnika pa jo sestavljata še civilni pravnik in terapevtka. Njen vodja je Saje, ki pojasnjuje, da je spolno nasilje tudi v cerkvenem pravu kaznivo dejanje, ki ga je treba obravnavati na ustreznih sodiščih.

Svetujejo žrtvam in škofom
Ekspertna skupina svetuje tako žrtvam kot tudi škofom ordinarijem, a s povsem različnim namenom. "Prve seznanja s postopki na cerkvenem in civilnem sodišču ter o možnostih terapevtske obravnave, drugim pa svetuje, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih," navajajo na SŠK-ju.

"Žrtve, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, če je storilec redovnik," pozivajo na SŠK-ju in dodajajo, da bo ekspertna skupina žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka. "Žrtve so tudi opozorjene, da imajo možnost prijave storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja na policiji ali državnem tožilstvu," pravijo.

V desetih letih v postopkih obravnavanih 15 duhovnikov
Po navedbah škofovske konference je bilo v zadnjih desetih letih v cerkvenem ali civilnem oziroma v obeh postopkih obravnavanih 15 duhovnikov, storilcev spolnih zlorab. "Natančnega števila žrtev ne poznamo, vemo pa, da ima posamezni storilec kaznivega dejanja praviloma na vesti več žrtev. Nekatere izmed njih se odločijo za civilno prijavo, druge za cerkveno, tretje pa se za to pot ne odločijo," razlagajo in poudarjajo, da je "vsak storilec spolnega nasilja za Cerkev resen problem, ki ga mora rešiti hitro in učinkovito".

"Zaradi hude travme spolne zlorabe žrtve o teh dogodkih praviloma težko spregovorijo. Mnoge žrtve se komu zaupajo mnogo let po prestanem spolnem nasilju, ko v civilnopravnem smislu ne morejo ničesar več doseči," razlagajo na SŠK-ju. Prepičani so, da je možnost, da se število prijav spolnih zlorab poveča, realna, saj je družba v zadnjem času postala občutljivejša za to vprašanje, o nasilju na splošno pa se več govori tudi v šolah in v medijih.


"Število novih primerov zlorab se je znižalo"

"Žrtve spodbujamo, da se opogumijo in prijavijo storilce spolnih zlorab, četudi jih zaradi zastaranja roka ni več mogoče obravnavati na civilnem sodišču," poudarja SŠK in pojasnjuje, da se je na ekspertno skupino v zadnjem času osebno obrnilo nekaj žrtev, v drugih primerih pa so nasvet in pravno pomoč iskali starši žrtev.

Po navedbah SŠK-ja pa se je število novih primerov zlorab, ki jih zagrešijo duhovniki, znižalo, "odkar so posamezne krajevne Cerkve pozornejše na spolno nasilje in v zvezi s tem učinkoviteje in odločneje ukrepajo". Navajajo še, da v Nemčiji po letu 2002 ne zaznavajo več težkih primerov novih zlorab, saj so tamkajšnji škofje takrat sprejeli jasna navodila za ravnanje v primeru prijav kaznivega dejanja spolnega nasilja.