Foto:
Foto:
Rop je povedaj, da je prvi cilj zmanjšanje inflacije.

Predsednik vlade Anton Rop je z guvernerjem Banke Slovenije Mitjo Gasparijem in ministrom za finance Dušanom Mramorjem predstavil stališča o vstopanju v režim ERM 2.

Skupna ocena vlade in centralne banke, ki jo je potrdil tudi strateški svet za ekonomski razvoj in gospodarstvo, je, da ima Slovenija priložnost, da vstopi v režim evropskih menjalnih tečajev ERM 2 pospešeno, v začetku leta 2005. Po dveh letih pa bi lahko Slovenija uvedla skupno valuto evro.

Največ pozornosti so namenili vplivom na plačno politiko
V razpravi so tako predstavniki sindikatov kot tudi delodajalcev podprli čimhitrejši vstop Slovenije v evropske finančne povezave, za kar se zavzemata vlada in centralna banka, največ pozornosti in zaskrbljenosti pa so namenili vprašanju, kaj bo to pomenilo za plačno politiko.

"Če se ne bomo prilagoditi pri plačni politiki, bomo povzročili dodatna tveganja v gospodarstvu. Če jih bomo povzročili in bodo dodatna posledica šoki, bo manjša konkurenčnost gospodarstva, posledica pa bo izguba delovnih mest. Vendar pa to edino tveganje, ki smo mu izpostavljeni," je opomnil premier. Kot ključna področja pri zmanjševanju tveganj je tako izpostavil še nujnost racionalne fiskalne politike ter obvladovanja pritiskov na povečanje povpraševanja ob nižjih obrestnih merah.