Finančni minister France Križanič bo začel postopke za zahtevo po reviziji poslovanja NLB-ja in NKBM-ja. Foto: MMC RTV SLO
Finančni minister France Križanič bo začel postopke za zahtevo po reviziji poslovanja NLB-ja in NKBM-ja. Foto: MMC RTV SLO
Milijon evrov nagrade za odhajajočega nadzornika uprave NLB-ja Marjana Kramarja je preveč, meni vlada. Foto: EPA
Kramarjeva visoka nagrada še odmeva

Predčasne zamenjave bodo tako morale temeljiti na nepravilnostih, ugotovljenih z revizijo poslovanja. Ker želi vlada povečati transparentnost imenovanja uprav podjetij, ki so v državni lasti, bo pripravila tudi prilagoditev ustanovitvenih aktov in tako ustvarila podlago za imenovanje uprav na podlagi javnega razpisa, je zapisano v vladnem gradivu.

Banke pod drobnogledom
Vlada je zaradi kreditiranja menedžerskih prevzemov poseben poudarek namenila tudi razjasnitvi izpostavljenosti največjih bank v državni lasti. Na tem področju bo opravljena posebna revizija, ki bo ugotovila morebitno odgovornost uprav in nadzornih svetov. Ministrstvo za finance bo tako začelo postopke za revizijo poslovanja v Novi Ljubljanski banki in Kreditni banki Maribor.

Predlog sklepa glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, si lahko ogledate tukaj.

Vlada: Milijon evrov je preveč
Med povodi za postopek je morebitna visoka nagrada predsedniku uprave NLB-ja Marjanu Kramarju, ki naj bi, ko bo položaj zapustil, prejel milijon evrov nagrade. Premier Borut Pahor meni, da je tako visoka nagrada nerazumna, gospodarski minister Matej Lahkovnik pa jo je označil za škandalozno. Vlada bo zato zahtevala, da ji nadzorni svet NLB-ja posreduje podatke, kako določa nagrade upravi v iztekajočem se mandatu.

Vlada je ministrstvom in pristojnim službam tudi naložila, da naj preverijo možnost sprožitve postopkov uveljavljanja materialne odgovornosti članov organov upravljanja in nadzora v podjetjih v državni lasti, katerih poslovanje je že dalj časa problematično.

Preverili bodo tudi že imenovane kandidate
Vlada bo preverila tudi v tem mandatu izvedena imenovanja v upravne in nadzorne odbore državnih družb. Tako bodo morala ministrstva in pristojne službe ta imenovanja posredovati novustanovljenemu kadrovsko-akreditacijskemu svetu (KAS), ki bo še enkrat preveril, ali kandidati izpolnjujejo pogoje in merila za članstvo v nadzornih svetih podjetij v državni lasti, predvsem z vidika preprečevanja konflikta interesov.

A. K. K.

Kramarjeva visoka nagrada še odmeva