Foto:
Foto:

Takšna je ocena državne komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah po končani obravnavi poročil regijskih komisij. Največjo škodo, in sicer za 30,75 milijarde SIT, je doslej povzročila suša.

Po ugotovitvah komisije je suša prizadela vse občine, izjema je le občina Bovec. Poškodovanost se giblje od 20 do 80 odstotkov, največja pa je na travinju, koruzi, pšenici in krompirju. Škoda je bila ocenjena pri 49.900 oškodovancih.

817 milijovov škode zaradi pozebe, 111 zaradi ožiga
Zaradi spomladanske pozebe, ki je kmete prizadela v začetku aprila, so bile poškodovane zlasti češnje, breskve, slive, marelice, kaki, kivi in nekatere vrste vrtnin v občinah Izola, Koper, Piran, Nova Gorica, Brda, Dobrova, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Miren- ostanjevica, Kanal, Divača in Ilirska Bistrica. Škoda je bila ocenjena pri 403 oškodovancih in znaša 817,335 milijona tolarjev. Poškodovanost kultur je bila od 10- do 100-odstotna. Skupna neposredna škoda, ki je nastala zaradi hruševega ožiga v sadjarstvu v letu 2003 do 26. avgusta, pa znaša 111,899 milijona tolarjev.