Foto:
Foto:

Uprava za zaščito in reševanje je 23. julija pozvala vse občine, naj izdelajo ocene poškodovanosti kultur zaradi suše, ter jim posredovala obrazce in potrebne priloge. Rok za pripravo ocen se je iztekel 31. julija. Glede na to, da se je suša nadaljevala tudi avgusta, je uprava pretekli teden spet sprožila postopek ocenitve poškodovanosti kultur. Ta postopek bo končan šele oktobra.

Pomoč šele naslednje leto?
Vlada bo verjetno sprejela sklep, da pristopi k sanaciji, saj bo ocena škode za nekajkrat presegla z novim zakonom določeni prag za vstop države k odpravi posledic. Vendar bo temu najprej sledil trimesečni rok, v katerem bo kmetijsko ministrstvo pripravilo sanacijski program, in nato še en trimesečni rok, v katerem bodo pozvane občine pri oškodovancih zbirale vloge za državno pomoč. Šele potem bo prišlo do obračuna državne pomoči in zagotavljanja sredstev.

Po neuradnih ocenah je škode zaradi letošnje suše več kot 20 milijard tolarjev.