Foto: BoBo
Foto: BoBo

Državna volilna komisija se je seznanila s problematiko priprav na junijske volitve v Evropski parlament. Ugotovila je, da DVK nima pristojnosti ali pooblastil, da bi posegal v razporeditev dela na upravni enoti. To namreč počnejo načelniki upravnih enot, ministrstvo za javno upravo pa določa delovanje upravnih enot in načelnikov ter je pristojno, da od načelnikov zahteva izvrševanje nalog.

Direktor službe DVK-ja Igor Zorčič je na seji pojasnil, da je DVK 10. januarja prejel odstopne izjave tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane ter njihovih namestnikov, skupaj 31 ljudi.

Razlogov za odstop v odstopnih izjavah niso navedli. Kot so seznanjeni na DVK-ju, naj bi temu botrovala obremenitev v okviru njihovega dela na upravni enoti, je v izjavi po seji pojasnil Zorčič. Obenem pa je dejal, da ni prepričan, da so razlogi, ki jih navajajo, tako preprosti. "Ne nazadnje smo priča temu, da so tajniki in namestniki tajnikov odstopili skupaj, se pravi nekako dogovorno," je dodal.

DVK je po prejetju odstopnih izjav načelnico ljubljanske upravne enote Andrejo Erjavec pozval k posredovanju novih predlogov za imenovanje tajnikov in njihovih namestnikov. A jih je ta nato seznanila, da je na poziv k prijavi prejela zgolj tri soglasja. Novega predloga načelnice na DVK-ju doslej niso prejeli. Zorčič se bo z njo sestal v sredo.

DVK nima pristojnosti za ukrepanje

A člani DVK-ja so se strinjali, da ne komisija ne njena služba nimata nikakršnih pristojnosti ali pooblastil, da bi lahko kakor koli posegli v (pre)razporeditev dela zaposlenih na upravni enoti. Opozarjali so tudi, da je časa malo. Akt o razpisu volitev bi bil namreč lahko v uradnem listu objavljen zadnji teden februarja, nato pa bi se v prvi polovici marca začela volilna opravila.

"Če bomo priča temu, da del volilne enote, torej tisti del, ki spada pod Upravno enoto Ljubljana, ne bo zagotovil tega kadrovskega potenciala, ki ga potrebujemo, so volitve v sami Ljubljani lahko tudi ogrožene," je v izjavi po seji posvaril Zorčič.

Kot je poudaril, je na načelnici upravne enote, da delo organizira na način, da bodo lahko ti ljudje opravljali tudi tista dela, ki so potrebna v okviru volilnih opravil. "V okviru organiziranja dela na upravni enoti mora vsak načelnik poskrbeti za določeno število tajnikov in namestnikov tajnikov. Tu je zakon jasen. Ne moremo reči, da so volitve predmet naše proste presoje, volje, ali si želimo delati ali ne," je menil.

V prvi vrsti gre tako za odgovornost načelnika vsake upravne enote, nato pa ministrstva za javno upravo. Slednje je namreč tisto, ki določa delovanje upravnih enot in načelnikov ter je pristojno, da od načelnikov zahteva izvrševanje njihovih nalog, opozarjajo na DVK-ju.

V preteklosti prek podjemnih pogodb

Kar zadeva delo volilnih komisij, območje ljubljanske upravne enote po Zorčičevih besedah ne odstopa od drugih upravnih enot. Kot je dejal na seji, so se v preteklosti sklepale tudi določene podjemne pogodbe na podlagi meril, ki niso jasna. Sam tej praksi ne želi slediti.

Manjka skoraj milijon evrov

Novi direktor službe DVK je opozoril, da v državnem proračunu za izvedbo evropskih volitev ni zagotovljenih dovolj sredstev in da trenutno v proračunu primanjkuje več kot 920.000 evrov. Zato je finančno ministrstvo zaprosil za sestanek, a se na ministrstvu zaenkrat še niso odzvali.

DVK se je seznanil tudi s primopredajnim poročilom prejšnjega direktorja službe DVK-ja Dušana Vučka. Poleg tega so sprejeli sklepe o razrešitvah in imenovanjih nekaterih predsednikov in članov okrajnih volilnih komisij ter tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov in sklep o spremembi sedežev nekaterih volilnih komisij.