Vlada. Foto: UKOM
Vlada. Foto: UKOM

Urad za demografijo je vlada z odlokom ustanovila oktobra 2020, začetek uporabe odloka in s tem delovanja urada pa že večkrat prestavila. Julija je tako določila začetek uporabe odloka za 15. september, a na dopisni seji ta datum premaknila na 15. oktober.

Tako še vedno ostaja neznanka tudi, kdo bi lahko urad za demografijo vodil. Sprva je bilo predvideno, da bo urad vodil minister brez listnice iz kvote DeSUS-a. Pozneje so odlok spremenili in zapisali, da bo urad vodil direktor, ki bi bil odgovoren vladi. DeSUS je sicer pozneje koalicijo zapustil, a njegovi poslanci odločajo po svoji vesti in pogosto podpirajo vladne predloge.

Med nalogami urada naj bi bile spremljanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije. Prav tako naj bi se urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko starejših in ozaveščal družbo o demografskih izzivih.

Obenem bo spremljal tudi demografsko politiko drugih držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.