V sredo se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem za invalide, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. Foto: BoBo
V sredo se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem za invalide, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. Foto: BoBo

Glasovanje bo potekalo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Volivci se lahko udeležijo predčasnega glasovanja, tudi če še niso prejeli obvestila o volišču, svojo istovetnost pa morajo v vsakem primeru izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Predčasno glasovanje poteka enako, kot bo na dan referenduma, volivci obkrožijo za ali proti.

V sredo pa se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem za invalide, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. Isti rok velja tudi za tiste volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju. Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Prav tako do srede, 20. septembra, morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.